Żeby eksportować trzeba wiedzieć, gdzie i jak szukać odbiorców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
25-03-2016,15:30 Aktualizacja: 03-04-2016,19:55
A A A

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową (AHK Polska), firmą ROEX Sp. z o.o., Ministerstwem Rozwoju oraz Izbą Celną w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli otoczenia biznesu, zainteresowanych tematyką eksportową, na konferencję "Polski eksport".

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia o godz. 9 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2.

Indie, agrobiznes, żywność, eksport, handel, rynek indyjski

Indie szansą dla polskich eksporterów

Rynek indyjski jest ogromną szansą dla polskich firm, m.in. w przemyśle górniczym i handlu. To nie jest kurtuazja, ale pewna logika rozwoju gospodarczego Indii - powiedział dziennikarzom w Mumbaju wiceminister rozwoju Radosław Domagalski. W...
Konferencje organizowane systematycznie od kilku lat przez działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu cieszą się wśród regionalnych firm niemalejącą popularnością.

Niektóre z nich gromadzą nawet do 150 osób i są źródłem cennych informacji o różnych aspektach działalności eksportowej.

Prelekcje wygłaszają niejednokrotnie wybitni i znani specjaliści, np. prof. Modzelewski, a także zaproszeni goście z innych krajów, czy przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych.

Podczas najbliższego wydarzenia zostaną takie kwestie jak:

  • skuteczne planowanie i wdrażanie działań eksportowych – studium przypadku
  • niemieckie rozporządzenie o opakowaniach w kontekście wprowadzenia wyrobu na niemiecki rynek
  • wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Unijny Kodeks Celny – nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej,
  • charakterystyka rynku niemieckiego, aspekty ekonomiczne i kulturowe współpracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja, której można dokonać za pomocą elektronicznego formularza. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej ilości chętnych organizatorzy zastrzegają, że ilość osób z jednej firmy lub instytucji może być ograniczona.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie