Zbiory zbóż lepsze od wcześniejszych prognoz

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2015,9:00 Aktualizacja: 08-09-2015,9:45
A A A

Izba Zbożowo-Paszowa ocenia, że tegoroczne plony i zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) są lepsze od wcześniejszych prognoz. Eksperci szacują, że wyniosą one ok. 26,5 mln ton, czyli o 4 proc. więcej od średniej w ostatnich 5 latach.

Mimo to, podaż zboża na krajowym rynku jest niewielka. Jak zaznacza Izba, "ziarno zostało gremialnie zmagazynowane przez rolników w oczekiwaniu na wyższe ceny".

Wysokie parametry jakościowe tegorocznych zbóż (ziarno jest suche, bez porostu, nie jest porażone chorobami grzybowymi), a także obawy co do wielkości tegorocznych zbiorów kukurydzy i uszczuplonej podaży pasz objętościowych zachęciły do przechowania ziarna.

Euronext, rzeak, pszenica, kontrakty terminowe

Rzepak i zboża tanieją na giełdach

Na giełdzie Euronext w Paryżu rzepak w kontrakcie listopadowym przez tydzień stracił na wartości 1,5 proc. i tona surowca kosztowała 358,8 euro. Taniały również zboża. Rzepak stracił na wartości podążając za wirtualną podażą tegorocznych...

Podobnie jest w Niemczech, na Słowacji i w Czechach, gdzie rynkowa podaż zbóż jest mocno uszczuplona. Tak więc na rynku mało jest ofert sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż.

W opinii przedstawicieli izby, rolnicy powinni wystawić do sprzedaży nieco więcej ziarna w drugiej połowie września wraz z rozpoczęciem zbiorów kukurydzy oraz w związku z koniecznością pozyskania środków na pokrycie zobowiązań finansowych.

Według ekspertów zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest także ograniczone. Wytwórnie pasz oraz młyny zgromadziły zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i obecnie starają się kupować ziarno u lokalnych producentów. Większy popyt ze strony przetwórców spodziewany jest za kilka tygodni, po rozpoczęciu zbiorów kukurydzy.
Natomiast zakupem zbóż zainteresowani są eksporterzy, ale ceny oferowane za ziarno z dostawą do portów czy do magazynów w głębi kraju nie są atrakcyjne dla sprzedających.

Obecnie najwyższe ceny za ziarno cały czas płaci tzw. druga ręka, czyli podmioty, które muszą kupić ziarno w celu wywiązania się z wcześniej zawartych kontraktów. Bardzo dobra jakość ziarna pszenicy z tegorocznych zbiorów sprawiła, iż mało jest pszenicy paszowej, a jej ceny są zbliżone do cen pszenicy konsumpcyjnej. Droga jest kukurydza z ubiegłorocznych zbiorów.

W połowie ubiegłego tygodnia ceny oferowane za ziarno z dostawą do punktów skupu były na poziomie: pszenica konsumpcyjna (min. 12,5 proc. białka) 640-700 zł/t, pszenica paszowa 630-680 zł/t, żyto konsumpcyjne 500-550 zł/t, żyto paszowe 480-520 zł/t, pszenżyto 550-600 zł/t, jęczmień paszowy 570-620 zł/t, kukurydza (zbiór 2014) 670-740 zł za tonę.

Kraje bałtyckie oraz kraje Basenu Morza Czarnego oferują tanie zboże, dlatego obecnie polskie ziarno nie jest konkurencyjne na rynku światowym.

Ze względu na spodziewane mniejsze zbiory krajowej kukurydzy, wytwórnie pasz zakupiły już pierwsze partie ukraińskiej w cenach 165-168 dolarów za tonę. Zdaniem izby, w bieżącym sezonie konieczny będzie dalszy import kukurydzy od wschodniego sąsiada.

Poleć
Udostępnij