Tyle w skupie płacą za zboże, mięso i mleko. Sprawdź najnowsze dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-04-2016,13:20 Aktualizacja: 19-04-2016,13:38
A A A

Na rynku rolnym w marcu, w porównaniu z lutym 2016 r. odnotowano w skupie spadek większości produktów rolnych, za wyjątkiem owsa, ziemniaków i trzody chlewnej - podaje GUS.

W obrocie targowiskowym zaobserwowano odwrotny trend, wzrost cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem żyta oraz żywca rzeźnego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach wzrost cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen pszenicy, jęczmienia, żywca rzeźnego oraz w skupie - mleka a na targowiskach - pszenżyta.

mleko, zboża, mięso, rolnicy, ceny, rolnictwo, GUS, dane

Tanieją zboża, mięso i mleko. Zobacz najnowsze dane GUS

Na rynku rolnym w lutym br., w porównaniu ze styczniem odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen skupu kukurydzy oraz żywca wieprzowego i drobiowego....
W marcu 2016 r. spadły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 63,04 zł/dt, tj. o 1,8 proc., a w odniesieniu do marca 2015 r. o 9,1 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,45 zł, tj. o 0,4 proc. więcej niż w lutym br., ale o 0,2 proc. mniej niż w marcu 2015 r.

Za żyto w skupie płacono 54,37 zł/dt, tj. o 2,5 proc. mniej niż w lutym 2015 r., ale o 5,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,32 zł/dt i obniżyły w stosunku do lutego o 0,1 proc., ale wzrosły w ujęciu rocznym o 2,5 proc.

Ceny jęczmienia w skupie kształtowały się na niższym poziomie niż w lutym 2016 r. i wyniosły 59,81 zł/dt (spadek o 2,1 proc.), były również niższe niż przed rokiem o 1,4 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,56 zł, tj. o 0,2 proc. więcej niż w lutym br., ale o 2,2 proc. mniej niż w tym samym okresie 2015 r.

W marcu 2016 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 58,61 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,7 proc., ale wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 2,1 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 64,74 zł/dt i były na tym samym poziomie co w lutym 2015 r., ale za to o 0,3 proc. niższe od notowanych w marcu 2015 roku.

wieprzowina, trzoda chlewna, żywiec, żywiec wieprzowy

Ceny żywca wieprzowego idą w górę. Jak długo?

Według notowań ministerstwa rolnictwa stawka skupu netto żywca w kraju w ostatnim tygodniu marca wyniosła 4,28 zł za kilogram i była o 5,6 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i aż o 11,9 proc. powyżej wyniku sprzed roku. Eksperci podkreślają jednak,...
Ceny owsa w skupie w porównaniu z lutym 2016 r. wzrosły średnio do 55,60 zł/dt, tj. o 0,1 proc., a w odniesieniu do marca 2015 r. o 12,3 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 62,22 zł, tj. o 2,4 proc. więcej niż w lutym br., i o 1,7 proc. niż w tym samym okresie 2015 r.

W lutym za ziemniaki w skupie płacono 66,84 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen ziemniaków w skupie wyniósł 16,9 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. ceny były wyższe o 26,5 proc. Natomiast na targowiskach płacono średnio 99,67 zł/dt., tj. więcej o 0,4 proc. w skali miesiąca i o 48,1 proc. - w skali roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,20 zł/kg i były wyższe o 2,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 4 proc. niższe w stosunku do marca 2015 r. Żywiec wieprzowego na targowiskach kosztował 4,15 zł/kg, tj. był tańszy o 3,3 proc. niż w lutym 2016 r. i o 7,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

Ceny brojlerów kurcząt, brojlery kurcząt, drób

Ceny brojlerów kurcząt rosną od początku roku

Od początku roku ceny brojlerów kurcząt powoli idą w górę. Według danych resortu rolnictwa przeciętna stawka skupu kurcząt rzeźnych w czwartym tygodniu marca wyniosła 3,40 zł za kilogram. To o 5 proc. więcej niż w pierwszych dniach...
Za prosię na chów płacono na targowiskach średnio 145,61 zł/szt., tj. o 4,7 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 8,6 proc. mniej niż przed rokiem.

W marcu 2016 r. polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (z 6,9 do 7,1) oraz relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (z 5,7 do 5,9).

W marcu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,50 zł/kg) obniżyły się w stosunku do lutego br. o 7,8 proc., a w skali roku o 10,6 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,54 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,9 proc., a w ujęciu rocznym o 0,5 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły się do poziomu 3,69 zł/kg, tj. o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,3 proc. w skali roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 105,89 zł, tj. mniej o 3,3 proc. niż przed miesiącem i o 12,5 proc. niż przed rokiem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej