Susza spustoszyła uprawy, rolnicy mają problemy z dostarczeniem ziarna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-09-2019,8:55 Aktualizacja: 07-09-2019,9:22
A A A

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do przedsiębiorców, by w związku z suszą tj. przyczyną niezależną od rolników, nie byli oni karani za niewywiązanie się z umów na dostawy produktów rolnych.

"Rolnicy dotknięci skutkami suszy, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogą wywiązać się z umów na dostarczenie produktów rolnych nie powinni być traktowani przez przedsiębiorców skupujących w sposób restrykcyjny" - czytamy komunikacie resortu rolnictwa.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, pomoc dla rolników, jan krzysztof ardanowski

Ardanowski: wszystkie straty z powodu suszy zostaną pokryte

- Straty z powodu suszy zostaną rolnikom pokryte bez względu na to, czy wyniosą 1 czy 2 mld zł - zapewnił Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa w TVP Info. Dodał, że czeka na zakończenie szacowania strat. Szef MRiRW poinformował, że...

Zdaniem ministra, przedsiębiorcy powinni umożliwić rolnikom rozliczenie umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory przyszłoroczne.

Minister przypomina, że "zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych umowa na dostarczenie produktów rolnych musi zawierać wymagane prawem elementy, w tym m.in. postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. suszy)".

"Za wadliwą umowę, w której np. brak jest zapisów mających zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej kara wynosi 1 proc. zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. Gdy umowa nie spełnia więcej niż jednego z warunków, kary pieniężne dla nabywcy sumują się, z tym że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5 proc. zapłaty" - wyjaśnił resort rolnictwa.

susza rolnicza, ubezpieczenie plonów, adrian zandberg, lewica, ceny żywności

Lewica chce wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń od suszy

Adrian Zandberg, lider partii Lewica Razem zapewnia, że lewica chce wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń od suszy oraz zasady, że dla małych i średnich gospodarstw, koszt ubezpieczenia plonów będzie pokrywany przez państwo. Na konferencji...

Kontrole prawidłowości zawierania umów przeprowadza właściwy dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina również, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedsiębiorcy skupujący produkty rolne, wymuszający jednostronnie na rolnikach niekorzystne dla nich rozwiązania, po przeprowadzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania wyjaśniającego, mogą zostać uznani jako podmioty stosujące praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Takie działanie zagrożone jest dotkliwą karą finansową w wysokości do 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary" - napisano w komunikacie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt