Polska stawia na Angolę. Kolejny ważny partner w Afryce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2015,8:50 Aktualizacja: 22-05-2015,9:20
A A A

Licząca 20 mln mieszkańców Angola zasługuje na uwagę i zintensyfikowanie współpracy gospodarczej. Szczególnie w sektorze rolno-spożywczym - uważa Ministerstwo Gospodarki.

O możliwościach rozwoju wzajemnej współpracy mówiono podczas spotkania wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z ministrem spraw zagranicznych Angoli, Georgesem Rebelo Pinto Chicotim w resorcie gospodarki.

Piechociński zwrócił uwagę na stopniowo rosnące obroty handlowe między Polską i Angolą. 

Tak polscy producenci promowali swoje wyroby podczas targów Djazagro w Algierze.

Polska ma szansę podwoić eksport żywności. Kierunek Afryka i Chiny

Algieria zainteresowana jest współpracą w zakresie wymiany towarowej, nasiennictwa, hodowli, genetyki, systemów magazynowania oraz przetwórstwa. W Chinach rośnie z kolei zainteresowanie polską żywnością. Afryka Północna...
- Wymiana handlowa między naszymi krajami w 2014 r. wyniosła 40,5 mln dol. Na wyróżnienie zasługują wyniki osiągnięte w latach 2012-2013, kiedy to eksport wzrósł aż o 110 proc., a import o 53 proc. - poinformował. - Obserwujemy również wzrost zainteresowania polskich firm rynkiem angolskim, dlatego prosimy o wsparcie dla inicjatyw polskiego biznesu w Angoli - dodał.

Szef resortu gospodarki podkreślił, że Polska jest zainteresowana zacieśnianiem współpracy gospodarczej: - Postrzegamy Angolę jako kraj odznaczający się ogromną dynamiką rozwoju gospodarczego, który może być doskonałym miejscem rozwoju polskich firm.

- Zależy nam na wzmocnieniu partnerstwa w zakresie wymiany doświadczeń oraz współpracy m.in. w sektorze rolno-spożywczym (w tym przetwórstwa - gdzie Polska ma ogromne doświadczenie - oraz mechanizacji rolnictwa), w dziedzinie rybołówstwa, transportu, geologii i górnictwa, a także obronności - zaznaczył Janusz Piechociński.

Wicepremier przypomniał także o realizowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie "Go Africa". - Celem tej inicjatywy jest zwiększenie polskich inwestycji oraz wymiany handlowej w Afryce, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polski w krajach afrykańskich - podkreślił.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie