Grupa Azoty: o 6 stanowisk w zarządzie spółki ubiegać się będzie 73 kandydatów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2024,8:40 Aktualizacja: 15-03-2024,8:45
A A A

O 6 stanowisk w Zarządzie Grupy Azoty ubiegać się będzie 73 kandydatów - poinformowała w czwartek Rada Nadzorcza Grupy Azoty. 14 marca minął termin zgłoszeń w postępowania kwalifikacyjnym na członków zarządu spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty poinformowała, że w związku z rozpoczętym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska w zarządzie spółki w wyznaczonym terminie, tj. do 14 marca br. do godz. 12, wpłynęły 73 zgłoszenia kandydatów.

19 lutego rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego prezesa spółki Tomasza Hinca. Obowiązki prezesa, do czasu powołania - w postępowaniu kwalifikacyjnym - nowego, przekazano Krzysztofowi Kołodziejczykowi.

27 lutego br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu oraz 5 członków zarządu.

Poza wyborem prezesa, postępowanie dotyczy wyboru członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. rozwoju i restrukturyzacji, członka zarządu segmentu agro i chemia, członka zarządu segmentu tworzywa i polimery oraz członka zarządu ds. energetyki.

grupa azoty, produkcja nawozów, nawozy, nawozy wieloskładnikowe

Grupa Azoty pokazała najnowsze dane. Produkcja nawozów poszła w górę

Odnotowaliśmy wyższe zapotrzebowanie na nawozy w naszej autoryzowanej sieci dystrybucji - powiedział dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki w kontekście opublikowanych przez koncern szacunkowych wolumenów produkcji za luty br....

Termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu upłynął 14 marca, a rozmowy kwalifikacyjne odbywać się mają od 18 do 19 marca tego roku.

Spółka poinformowała ponadto, że kandydaci powinni spełniać łącznie m.in. następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Grupa Azoty podaje, że jest jedną z "kluczowych" grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty, jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich