Grupa Azoty: 333 mln zł straty netto w I kwartale 2024 r. Sprzedaż nawozów wzrosła

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2024,9:15 Aktualizacja: 29-05-2024,9:17
A A A

Grupa Azoty zanotowała w I kwartale 2024 r. 333 mln zł straty netto. Strata na działalności operacyjnej wyniosła niemal 260 mln zł, a przychody ze sprzedaży prawie 3,4 mld zł - poinformowała spółka w opublikowanych we wtorek kwartalnych wynikach.

W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego strata netto spadła o 222 mln zł, strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się o 337 mln zł, a przychody ze sprzedaży spadły o niemal 500 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł minus 50 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie minus 1,5 proc.

Jak oceniła spółka, w I kwartale popyt na produkty oferowane przez Grupę Azoty pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej, szczególnie przy dalszym spadku cen tych produktów. Ceny wszystkich surowców produkcyjnych w I kwartale odnotowały istotny spadek, który w przypadku kluczowego surowca, czyli gazu, sięgał 50 proc. Niższe były również koszty energii elektrycznej i węgla, ale spadki te jednak były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej marży EBITDA - napisała spółka w komentarzu do wyników.

Zgodnie z danymi spółki, w I kwartale o ponad 50 proc. wzrosła sprzedaż nawozów azotowych, a o 37 proc. - wieloskładnikowych. Negatywny wpływ na sytuację na rynku nawozów miał kontynuowany od wielu miesięcy trend spadkowy cen płodów rolnych oraz podaż nawozów importowanych spoza UE - oceniła Grupa Azoty. Spółka zauważyła, że ceny gazu spadły na tyle, aby pozwolić na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu nawozów.

W segmencie Chemia zaobserwowano spadek wolumenów sprzedaży, a także spadek cen surowców i produktów w ujęciu rocznym. W Grupie Azoty Puławy została wznowiona produkcja melaminy na jednej instalacji.

azoty puławy, nawozy, produkcja nawozów, straty

Grupa Azoty Puławy – ponad 600 mln zł z kapitału zapasowego pójdzie na pokrycie strat

Jest zgoda Rady Nadzorczej Grupy Zakłady Azotowe Puławy na pokrycie strat z kapitału zapasowego kwotą ponad 602 mln zł - poinformowała w poniedziałek spółka. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poinformowała w...

W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz spadek cen surowca i produktów. Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową, produkcja kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy nie została wznowiona - zaznaczyła spółka.

"Od końca marca wdrażamy rozwiązania, których celem jest zapewnienie płynności finansowej, optymalizacja produkcji, ale również zakończenie inwestycji Polimery Police. Prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami biznesowymi i poszukujemy rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli mówić o stabilnej sytuacji Grupy i odpowiadaniu na wyzwania, jakie stoją przed europejską branżą chemiczną" – poinformował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski, cytowany w informacji spółki.

Grupa Azoty to notowana na GPW spółka akcyjna, w której Skarb Państwa ma 33 proc. akcji. Spółka zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty, jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich