Cukier drożeje w Polsce i na świecie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-10-2016,21:25 Aktualizacja: 02-10-2016,21:34
A A A

Cukier drożeje na rynku krajowym i na giełdach zagranicznych. Powodem wzrostu cen jest przede wszystkim poprawa koniunktury na świecie. W lipcu br. kilogram paczkowanego cukru w naszym kraju kosztował średnio 2,8 zł/ kg tj. o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tymczasem w tym roku - jak oceniają eksperci - produkcja cukru będzie znacznie większa od kwoty produkcyjnej (1405,6 tys. ton) i krajowego zapotrzebowania (1705 tys. ton).

przyma, buraki

KSC – lista preferowanych odmian buraka cukrowego w 2017 r.

Lista preferowanych do uprawy w przyszłym roku odmian buraka cukrowego w Krajowej Spółce Cukrowej obejmuje 24 odmiany z 8 firm hodowlano-nasiennych. Wszystkie odmiany są tolerancyjne na rizomanię. Część jest także tolerancyjna na chwościk...
Kampania cukrownicza w Polsce rozpoczęła się na początku września. Wegetacja buraków cukrowych przebiegała w korzystnych warunkach pogodowych. Jeżeli w trakcie kampanii warunki pogodowe również będą korzystne, to produkcja cukru może wynieść 2-2,1 mln ton.

Na krajowym rynku utrzymuje się wzrostowa tendencja cen cukru. W lipcu br. średnia cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,33 zł/kg i była o 0,7 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 22 proc. wyższa niż przed rokiem. Średnia cena zbytu cukru paczkowanego (2,50 zł/kg) i wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu do czerwca oraz była o 22,5 proc. wyższa niż w czerwcu 2015 r. - informuje w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

W handlu detalicznym także cukier drożeje, średnia cena w lipcu br. wyniosła 2,80 zł/kg i była o 1,1 proc. wyższa niż w czerwcu oraz o 27,9 proc. wyższa niż przed rokiem. W ocenie IERiGŻ, powodem wzrostu cen jest przede wszystkim poprawa koniunktury na światowym rynku.

Według notowań portalu dla handlu, cukier w sklepach najdroższy był w marcu-kwietniu 2011, gdy jego ceny przekraczały 4,7 zł/kg, a najtańszy - w drugiej połowie 2014 i do połowy 2015 r., gdy można było go kupić za 1,8-2,0 zł/kg.

burak cukrowy, kampania cukrownicza, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Kampania cukrownicza powinna przynieść dobre plony

Rozpoczęta kampania cukrownicza powinna przynieść dobre plony buraków - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W pierwszych dniach września rozpoczęła się kampania cukrownicza 2016/2017. Jak oceniają...
Wyższe ceny zbytu cukru w tym roku poprawiły wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego. W pierwszym półroczu br. zysk netto wyniósł 325 mln zł, wobec 65 mln zł przed rokiem i był większy niż w całym 2015 r. (279 mln zł).

W pierwszym półroczu 2016 r. polskie firmy wyeksportowały 207 tys. ton cukru, w tym ponad 139 tys. ton do UE. Według IERiGŻ, "podmioty sektora eksportują duże ilości i zmniejszają zapasy, aby przygotować się do dużej produkcji w kampanii 2016/2017".

Cukier z Polski trafił głównie do odbiorców z Niemiec (57 tys. ton), Litwy (15 tys. ton), Łotwy (12 tys. ton) oraz Grecji i Włoch (po 11 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 516 euro/tonę. Spośród krajów poza unijnych największe ilości cukru sprzedano do Izraela (26,7 tys. ton) i Gruzji (10,7 tys. ton), a przeciętne ceny eksportowe uzyskane w krajach trzecich wyniosły ok. 400 euro za tonę.

Limit produkcji cukru w UE zostanie zniesiony od 1 października 2017 r., co może skutkować dalszym zwiększaniem produkcji w Unii.

Mariusz Kaźmierczak, Cukrownia Malbork, SGGW, PTA

Celem jest 15 ton cukru z hektara

Taki cel powinni osiągnąć wszyscy plantatorzy buraków cukrowych, jeśli chcą go uprawiać w przyszłości. Tak stwierdził Mariusz Kaźmierczak, dyrektor Oddziału Cukrownia Malbork na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, które...
Na giełdach światowych cukier jest najdroższy od 4 lat. Od połowy września na londyńskiej giełdzie cukier biały zyskał ponad 8 proc. wzrastając do 590,5 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy podrożał o ponad 10 proc. do 489 USD/t. W relacji miesięcznej cukier był droższy odpowiednio o 9,8 i 11,4 proc. Natomiast w ujęciu rocznym cukier surowy był droższy aż o 102,7 proc., a cukier biały o 72,9 proc.

Powodami ostatnich podwyżek cukru jest głównie sytuacja w Brazylii, gdzie wyniki w kampanii cukrowniczej za sierpień były dużo słabsze od oczekiwanych. Notowaniom pomogła też decyzja amerykańskiego banku centralnego (FED) o utrzymaniu stóp procentowych na stałym poziomie do końca roku.

W praktyce oznacza to, że dolar nie będzie się umacniał, a to głównie w tej walucie odbywa się handel cukrem. Za wysokimi cenami przemawia także światowy bilans cukru, który w sezonie 2015/16 i następnym ma być wyraźnie deficytowy - informuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa zajmująca się monitorowaniem zagranicznych rynków rolnych.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich