Celem jest 15 ton cukru z hektara

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
11-04-2016,7:15 Aktualizacja: 11-04-2016,7:39
A A A

Taki cel powinni osiągnąć wszyscy plantatorzy buraków cukrowych, jeśli chcą go uprawiać w przyszłości. Tak stwierdził Mariusz Kaźmierczak, dyrektor Oddziału Cukrownia Malbork na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, które odbyło się 7 kwietnia na SGGW w Warszawie. W praktyce oznacza to plony korzeni w wysokości 80 t/ha.

Cukrownia Malbork należąca do Krajowej Spółki Cukrowej jest jednym z liderów, jeśli chodzi o uzyskiwane plony korzeni. Od 2012 r. nie spadają one poniżej 60 t/ha. W 2015 r. z hektara zebrano 66,3 t buraków, co dało jej pierwsze miejsce w kraju. Przeciętna zawartości cukru wyniosła 16,6 proc. a plon cukru 11 t/ha. Jednak, aby go znacząco podnieść trzeba poszukać nowych rozwiązań.

Jednym z nich w opinii dyrektora jest szersze wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego w uprawie buraków. Jako jedyna w kraju Cukrownia Malbork ma zamontowany na kominie zakładu lokalną stację bazową – system RTK Trimble AgGPS 542. Stacja ta monitoruje układ satelitów GPS i wykonuje obliczenia pozycji w sposób ciągły. Oprócz odczytu sygnałów z satelitów GPS, odbiornik ten umożliwia odczyt rosyjskich satelitów konstelacji GLONASS. System pozwala na osiągnięcie precyzji na polu dochodzącej do 2 cm. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie nawozów, nasion i środków ochrony roślin, a także poprawić precyzję wykonywanych zabiegów oraz skrócić czas ich przeprowadzania.

buraki cukrowe, wschody, siewka buraka, liścienie buraka, Brodzica

Wschody buraków cukrowych na Zamojszczyźnie

Wysokie dzienne temperatury przekraczające 20˚C w ciągu ostatniego tygodnia oraz przechodzące lokalnie deszcze sprzyjają wschodom buraków cukrowych. Największą obsadę roślin widać oczywiście na plantacjach zasianych jeszcze przed świętami...

 

Następną szansą jest postęp hodowlany i wykorzystanie coraz lepszych odmian. Mariusz Kaźmierczak zwraca uwagę na konieczność poprawy jednolitości wystawania korzeni nad powierzchnią gleby. Jako przykład niedopuszczalnego błędu popełniane przez niektórych plantatorów podał mieszanie nasion kilku odmian, co powoduje później duże zróżnicowanie roślin na plantacji. Ze względu na mniejsze nasłonecznienie w rejonie cukrowni zaleca się siew buraków co 21, a nie co 18 cm.  

Wreszcie najsłabsi plantatorzy będą musieli zrezygnować z uprawy buraków, bo nie będzie się im to opłacało. W 2015 r. z tej samej miejscowości najlepszy plantator otrzymał za tonę korzeni 145 zł, a najsłabszy zaledwie 97 zł, co było wynikiem olbrzymiego zróżnicowania jakości dostarczanego surowca. Obecnie z Cukrownią Malbork współpracuje 832 plantatorów, a średnia wielkość plantacji to 9,2 ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement