Odmiany ościste pszenicy jarej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
09-02-2014,15:20 Aktualizacja: 12-11-2014,15:30
A A A

Na polach szczególnie narażonych na straty powodowane przez zwierzynę leśną celowa jest uprawa odmian ościstych pszenicy jarej.

Ich wykorzystanie znacząco obniża wielkość strat. Niektórzy rolnicy stosują rozwiązanie pośrednie - chronią uprawy pszenicy bezostnej obsiewając odmianami ościstymi brzegi pól.    

Za dużego wyboru nie ma

Do Krajowego Rejestru (stan na 6 lutego 2014 r.) wpisano dwie odmiany pszenicy jarej o kłosie ościstym – Ostkę Smolicką oraz Zadrę.

Pierwsza reprezentuje odmiany jakościowe (klasę A) i jest zarejestrowana od 2010 r. Druga należy do grupy odmian chlebowych (klasa B) i została wpisana do KR w 2005 r. Do końca czerwca 2016 r. w obrocie rynkowym może znajdować się materiał siewny odmiany Bryza (pszenica jakościowa, z klasy A), której wpis do KR wygasł z końcem 2013 r.

Jedyną odmianą ościstą badaną w całym kraju w zeszłym roku w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) była Ostka Smolicka, która na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) plonowała średnio w całym kraju o 8 proc. niżej od wzorca. Natomiast na wysokim poziomie agrotechniki (a2) różnica była mniejsza i wynosiła na niekorzyść tej odmiany 3 proc. W ujęciu regionalnym odmiana ta plonowała najwyżej na przeciętnym poziomie agrotechniki w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim (98 proc. wzorca), natomiast na wysokim poziomie agrotechniki w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim – również 98 proc. wzorca.    

Plonowanie odmian ościstych pszenicy jarej w badaniach PDOiR w latach 2011-2013

Wyszczególnienie

Plon ziarna (% wzorca)

poziom a1

poziom a2

2013

2012

2011

2013

2012

2011

wzorzec, dt/ha

64,8

68,5

61,5

77,3

78,0

71,8

Bryza

-

96

97

-

99

98

Ostka Smolicka

92

99

102

97

99

103

Zadra

-

94

94

-

93

95

a1 – przeciętny poziom agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki

Źródło: COBORU 2013

Nie zaspać z siewem

Należy pamiętać, że pszenica jara jest wrażliwa na opóźnienie siewu. Dlatego w zeszłym roku z racji opóźnionej wiosny wielu rolników zostało z zakupionym i zaprawionym materiałem siewnym, który muszą zużyć w tym sezonie. Odbiło się to oczywiście na wielkości produkcji tego gatunku zboża. Według wynikowego szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych GUS w 2013 r. zebrano ok. 900 tys. ton pszenicy jarej, czyli o 1700 tys. ton mniej niż w 2012 r. Tak wysokie zbiory pszenicy jarej w 2012 r. były spowodowane masowymi wymarznięciami rzepaku i zbóż ozimych w zachodniej i centralnej Polsce. W ich miejsce rolnicy wysiewali kukurydzę oraz pszenicę jarą. W 2013 r. średni plon wyniósł 34,3 dt/ha, gdy rok wcześniej 37,7 dt/ha, przy średniej z lat 2006-2010 – 30,1 dt/ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu