Szacowanie szkód łowieckich od 2017 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. nadzw.
31-10-2016,6:00 Aktualizacja: 04-11-2016,9:39
A A A

Po wejściu znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie, z dniem 1 stycznia 2017 r. szacowanie szkód łowieckich będą mogły wykonywać osoby posiadające wyższe wykształcenie rolnicze oraz co najmniej roczny staż w szacowaniu szkód łowieckich (nie ma jeszcze przepisów wykonawczych do Ustawy).

Podejście takie wykluczy z szacowania dużą ilość osób posiadających znaczącą praktykę w szacowaniu szkód łowieckich nie posiadających jednak stosownego wykształcenia. Obecnie rolnicy zgłaszają szkody bezpośrednio do Koła łowieckiego, po nowelizacji Ustawy wnioski o szacowanie szkód będą kierowane do wojewody za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wprowadzenie ogniw pośrednich w postaci, np. wójtów spowoduje poważne wydłużenie czasu od zgłoszenia szkody do wykonania oględzin lub szacowania. Jeżeli do protokołu zostaną wniesione zastrzeżenia dotyczące wielkości odszkodowania, strony postępowania mogą powołać rzeczoznawców wpisanych na listy prowadzone przez izby rolnicze.

Lasy Państwowe, leśnicy, sarny, daniele, kasztany, dokarmianie zwierząt w lesie

Leśna zwierzyna będzie miała co jeść

Zbierają zapasy bogatych w witaminy kasztanów, tworzą kolejne zbiorniki wodne - leśnicy dbają, żeby zwierzyna miała co jeść i pić. To istotne także dla rolników. W Nadleśnictwie Szubin (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w...

Wysokość odszkodowania każdorazowo będzie ustalał wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, która jest ostateczna. Przysługuje od niej jedynie odwołanie do sądu.

Zaproponowane zmiany Ustawy w opinii większości osób wykonujących szacowania (w tym również członków Kół łowieckich i biegłych sądowych), spowodują zbędne wydłużenie drogi administracyjnej. Uwzględniając poważne ograniczenia kadrowe, działania takie nadmiernie wydłużą czas realizacji całej procedury od zgłoszenia do szacowania i ewentualnych odwołań.

Rolnicy będą zmuszeni do bardzo wczesnego zgłaszania szacowania ostatecznego (wykonywanego przed zbiorem) nie ma jednak pewności co do skuteczności takich działań. Obecne żniwa wykazują, że rolnikom bardziej zależy na zebraniu plonu niż na wizycie komisji szacującej.

Skutkiem takich działań będzie brak wypłaty odszkodowania, gdyż szacowanie ostateczne musi odbyć się najpóźniej dzień przed sprzętem roślin. Przepis ten najczęściej nie był restrykcyjnie przestrzegany przez Koła łowieckie, których przedstawiciele doskonale znali stan upraw w swoim obwodzie.

Pewnym rozwiązaniem jest wykonywanie opinii o stanie upraw. Profesjonalnie wykonane opinie stanowią formę zabezpieczenia dowodu i znacznie ułatwiają dochodzenie swoich praw, czego w obecnym roku doświadczyło wielu rolników w sporach z firmami ubezpieczeniowymi.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj