Nalistne zwalczanie chwastów w rzepaku. Wybierz odpowiedni preparat

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | agropolska@apra.pl
04-09-2019,9:30 Aktualizacja: 04-09-2019,12:59
A A A
Długotrwała susza może mieć wpływ na efektywność zabiegów powschodowych. Część substancji czynnych zalecanych zwłaszcza do wczesnych zabiegów, wykazuje bowiem głównie działanie doglebowe. Stąd decyzję o zabiegach powschodowych należy dobrze rozpatrzyć i wyodrębnić kombinacje działające zarówno doglebowo, jak i nalistnie oraz typowo nalistnie. 
 
Spośród wszystkich substancji czynnych największe wymagania wilgotnościowe ma metazachlor. Stosowany pojedynczo, zwalcza chwasty do fazy dwóch liści właściwych, wnikając głównie przez jeszcze słabo rozwinięty system korzeniowy.
 
REKLAMA
 
odchwaszczanie rzepaku ozimego, herbicydy doglebowe, zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym, wilgotność gleby, napropamid,

Doglebowe odchwaszczanie rzepaku

W obecnym sezonie o przedwschodowych zabiegach odchwaszczania rzepaku ozimego zadecydują lokalne warunki pogodowe. Zakładając wykonanie zabiegu doglebowego, optymalnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w środki, które można zastosować...
Ale może być stosowany łącznie, np. z chinomerakiem i dimetenamidem-P, które częściowo wnikają do chwastów przez ich zielone części. Po zastosowaniu takich mieszanin w warunkach przesuszonej gleby, należy spodziewać się dobrych efektów chwastobójczych, jeszcze lepsze będą jednak, gdy gleba jest odpowiednio uwilgotniona.
 
Wczesne zabiegi nalistne można wykonać mieszaninami z udziałem imazamoksu. Istnieją dwa warianty tego typu środków. Z dodatkowym udziałem chinomeraku (Cleversa 285 SC i odpowiedniki) oraz chinomeraku i metazachloru (Cleravis 492,5 SC). 
 
Imazamoks charakteryzuje się specyficznym działaniem w stosunku do rzepaku. Jest selektywny dla odmian opatrzonych symbolem „CL” (Clearfield), pozostałe zwalcza. W ten sposób można się pozbyć samosiewów wrażliwych odmian rzepaku, na plantacjach odmian niewrażliwych. Wariant z udziałem metazachloru wykazuje silniejsze działanie doglebowe. Stosowanie preparatów z imazamoksem wymaga dodatku adiuwanta Dash HC (1 l/ha).
 
Dotychczas stosowany aminopyralid był komponentem kilku preparatów wieloskładnikowych. Ostatnio zastał zarejestrowany do zabiegu pojedynczego (Runway). Sam zwalcza niewielką liczbę gatunków chwastów, ale za to bardzo uciążliwych (chaber bławatek, mak polny, maruna nadmorska, rumianek pospolity).
 
siew rzepaku ozimego, terminy siewu rzepaku ozimego, uprawa gleby, wilgotność gleby, susza, uprawki pod rzepak ozimy

Czy rzepaku będzie mniej? Trwają siewy

We wszystkich rejonach kraju trwają siewy rzepaku ozimego. Jak wynika z relacji pracujących w terenie przedstawicieli handlowych firm oferujących środki produkcji dla rolnictwa, stopień ich zaawansowania jest zróżnicowany.   ...
Tej jesieni nowością jest substancja czynna - haluksyfen metylu, która w połączeniu z pikloramem znalazła się w preparacie Belkar (Mozzar). Środek zalecany jest w fazie 2-4 liści rzepaku w dawce 0,25 l/ha lub w fazie 6-8 liści w dawce 0,5 l/ha. Zwalcza bodziszka drobnego, chabra bławatka, dymnicę pospolitą, komosę białą, jasnoty, przytulię czepną, rumianek pospolity i tasznika pospolitego. Po podniesieniu dawki dodatkowo mak polny, marunę nadmorską, stulichę psią i tobołki polne.
 
Propyzamid (Kerb i odpowidniki), to nietypowa substancja działająca doglebowo, stosowana wyłącznie nalistnie. Zwalcza chwasty dwuliścienne w fazie do czterech liści (lub rozety). Zawierające ją preparaty zalecane są również do zwalczania chwastów jednoliściennych, w tym samosiewów zbóż. Największą skuteczność środek wykazuje w przedziale od 0 do 15oC.
 
Typowo nalistnym działaniem charakteryzuje się chlopyralid (Lontrel 300 i odpowiedniki). Zalecany jest pojedynczo do zwalczania przede wszystkim chabrów, rumianów i rumianków. A w celu zwiększenia skuteczności w wielu mieszaninach z udziałem pikloramu lub pikloramu i metazachloru (wtedy również działa doglebowo).
 
rośliny rzepaku, słoma, pole, gleba

Rzepak ozimy: na razie jest dobrze

31 sierpnia lustrowałem kilka plantacji rzepaku ozimego w Sahryniu na Zamojszczyźnie, które prowadzone są w uprawie bezorkowej. Stan można ocenić jako dobry. Rośliny znajdują się w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14). Rzepak wysiano 10 i 12...
Bifenox (Fox 480 SC) jest substancja parzącą. Można ją stosować od momentu w pełni wykształconych 4 liści rzepaku. Bardzo przydatny jest podczas masowych równoczesnych wschodów chwastów. 
 
Problem zwalczania samosiewów zbóż można rozwiązać stosując wspomniany propyzamid lub graminicydy (chizalofop-P etylu, chizalofop-P tefurylu, cykloksydym, fluazifop-P butylu, haloksyfop-P, kletodym, propachizafop), które reprezentowane są przez kilkadziesiąt preparatów o bardzo zbliżonym, nieomalże identycznym działaniu. Ich wybór praktycznie uzależniony jest od aktualnej jednostkowej ceny w przeliczeniu na hektar. 
 
Na silnie zachwaszczone stanowiska zalecane są różnego typu dwupaki złożone z preparatów zalecanych pojedynczo. Jednym z nich jest Belkar + Kliper Pak. W składzie posiada 4 substancje czynne (halauksyfen metylu + pikloram) + (aminopyralid + metazachlor + pikloram) i zalecany jest w dawce 0,25 + 0,75 l/ha, najlepiej w fazie od 2 do 6 liści rzepaku.
 
Drugi to Butisan Avant + Iguana Pack, który zawiera 6 substancji czynnych: (metazachlor + chinomerak + dimetenamid-P) + (aminopyralid + chlopyralid + pikloram) zalecanych w dawce 1,5-2,0 + 0,2 l/ha.
 

Tabela. Program nalistnego zwalczania chwastów w rzepaku

Kombinacje

Substancja czynna

Dawki na ha [l lub kg/ha]

Rzepak faza w skali BBCH

Clentiga,  Cleravo 285 SC, Cleversa 285 SC + Dash HC

chinomerak + imazamoks

1,0 + 1,0

 10-16

Butisan Avant

chinomerak + dimetenamid-P + metazachlor

2,5

10-17

Runway

aminopyralid

0,267

10-18

Kliper, Spark

aminopyralid + metazachlor + pikloram

1,5

11-13

Cleravis 492,5 SC + Dash HC

chinomerak + metazachlor + imazamoks

1,5-2,0 + 1,0

12-14

Belkar, Mozzar

halauksyfen metylu + pikloram

0,25

Bantux, Butisan 400 SC, Butisan Mono

metazachlor

2,5

od 12

Dakota 500 SC, Fuego 500 SC, Fym 500 SC, Macho 500 SC, Mashona, Mechlor 500 SC, Metazachlor 500 SC, Metazanex 500 SC, Metax 500 SC, Met-Nex 500 SC, Mezotop 500 SC, Mezzo 500 SC, Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, Raper 500 SC, Rapex 500 S, Rapsan 500 SC, Rego 500 SC, Rexxan SC, Tenet 500 SC, Zatem 500 SC, Znachor 500 SC

2,0

Bantux 500 SC, Butisan 500 SC, Butisan S, Naspar Solo, Raper Solo, Rapsan Solo

1,5

Butisan Duo 400 EC, Springbok, Springbok Duo

metazachlor + dimetenamid-P

2,0-2,5

Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Plus

metazachlor + chinomerak

3,0

Sultan Top 500 SC

2,0

Butisan Star Max 500 SE

metazachlor + chinomerak + dimetenamid-P

2,0-2,5

Astor 360 SL, Blast, Iguana, Kratos Trio, Mariner 360 SL, Navigator 360 SL

aminopyralid + chlopyralid + pikloram

0,3

13-14

Kerb 400 SC

propyzamid

1,875

14-15

Auksendy 300 SL, Cliophar 300 SL, Effigo, Golden Clopyralid 300 SL, Hoder 300 SL, Kak-Piral 300 SL, Lontrel 300 SL, Songhai 300 SL, Vivendi 300 SL

chlopyralid

0,3-0,4

14-16

Cloe 300 SL lub Major 300 SL lub ProSto 300 SL + Pikas 300 SL lub Raldico 300 SL lub Zorro 300 SL

chlopyralid + pikloram

0,3 + 0,078

Cloe 300 SL lub Major 300 SL lub ProSto 300 SL + (Pikas 300 SL lub Raldico 300 SL lub Zorro 300 SL) + (Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC lub Metax 500 SC)

chlopyralid + pikloram + metazachlor

0,3 + 0,078 + 1,5

Kerb 50 WP

propyzamid

1,0-1,5

Barclay Propyz SC, PPZ-400 SC, Prince 400 SC, Propyzaflash SC, Turbopropyz SC

1,25-2,1

Fox 480 SC

bifenoks

0,6-1,0

14-19

Belkar, Mozzar

halauksyfen metylu + pikloram

0,5

16-18

 

 
 
 
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu