Doglebowe odchwaszczanie rzepaku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Adam Paradowski | redakcja@apra.pl
23-08-2019,7:55 Aktualizacja: 23-08-2019,11:22
A A A
W obecnym sezonie o przedwschodowych zabiegach odchwaszczania rzepaku ozimego zadecydują lokalne warunki pogodowe. Zakładając wykonanie zabiegu doglebowego, optymalnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w środki, które można zastosować krótko przed wschodami rzepaku, w czasie jego wschodów, a nawet w fazie pierwszych liści.
 
Opóźnienie zabiegu nie zmienia charakteru działania zastosowanego herbicydu, ponieważ nadal działa on  przez glebę. Pozwala jednak zaczekać na odpowiednie uwilgotnienie gleby, w którym zastosowany środek stanie się aktywny. Sam opad deszczu, jeżeli stan gleby umożliwia wjazd opryskiwacza na pole, nie jest przeciwwskazaniem do wykonania oprysku. 
 
rzepak, Trzeszczany

Jesienne odchwaszczanie rzepaku

Warunki pogodowe zdecydowanie mniej sprzyjają siewom rzepaku, niż rozwojowi chwastów, które z zasady mają mniejsze wymagania. Większość zalecanych substancji czynnych przeznaczonych do ich zwalczania zarówno w terminie przed-,...
Kolejnym ważnym wyznacznikiem terminu wykonania zabiegu jest faza rozwojowa chwastów. Trzeba pamiętać, że w niesprzyjających warunkach wzrostu, chwasty są mniej wymagające niż roślina uprawna, dlatego cały czas się rozwijają. Przez herbicydy doglebowe zwalczane są maksymalnie do fazy czterech liści, a typowym wskaźnikiem ich wrażliwości jest słabo wykształcony korzeń. To przez system korzeniowy wnika substancja czynna i zaczyna swoje destrukcyjne działanie.  
 
Spośród preparatów doglebowych najmniej wilgoci wymagają środki zawierające sam napropamid (np. Devrinol 450 SC), które trzeba mieszać z glebą (są lotne). Ich przemieszczanie po zabiegu, przy pomocy brony lub kultywatora na głębokość ok. 3 cm umożliwia skorzystanie z wilgoci znajdującej się głębiej. Odnosi się to do warunków, w których gleba jest tylko nieznacznie przesuszona, nie podczas totalnej suszy. Napropamid jest substancją stosowaną również w mieszaninach. Preparatów z jego udziałem nie należy jednak mieszać z glebą. Substancja ta niszczy efektywnie m.in. chwasty kapustowate oraz marunę nadmorską.
 
Do najbardziej popularnych związków stosowanych przedwschodowo w zabiegach odchwaszczania rzepaku należą: chlomazon, metazachlor, chinomerak oraz difenamid-P. Aplikowane są w kilkudziesięciu różnych wariantach mieszanin. Chlomazon i metazachlor także pojedynczo. Najszerszy zakres zwalczania gatunków chwastów dwuliściennych posiada metazachlor. 
 
Kombinacje zawierające w składzie chlomazon skutecznie zwalczają przytulię czepną i coraz częściej występującego w rzepaku farbownika polnego (dawniej krzywoszyj polny). Za wrażliwe uważa się także bodziszki, ale tylko po zastosowaniu najwyższej dawki (120 g s.cz./ha). 
 
siew rzepaku ozimego, terminy siewu rzepaku ozimego, uprawa gleby, wilgotność gleby, susza, uprawki pod rzepak ozimy

Czy rzepaku będzie mniej? Trwają siewy

We wszystkich rejonach kraju trwają siewy rzepaku ozimego. Jak wynika z relacji pracujących w terenie przedstawicieli handlowych firm oferujących środki produkcji dla rolnictwa, stopień ich zaawansowania jest zróżnicowany.   ...
Udział chinomeraku oznacza głównie zwiększenie skuteczności w stosunku do przetaczników i przytulii czepnej, natomiast dimetenamid-P zwalcza coraz częściej pojawiające się bodziszki (zwłaszcza w mieszaninach z chlomazonem), a także poprawia skuteczność w zwalczaniu maków i chwastów kapustowatych.
 
Do preparatów zalecanych solo należy petoksamid (np. Koban 600 SC), który skutecznie niszczy rumiany i rumianki, w tym marunę nadmorską. Najczęściej zalecany jest w mieszaninach zbiornikowych z chlomazonem. Inną substancją czynną zalecaną pojedynczo jest dimetachlor (Teridox 500 SC) - skuteczny na stanowiskach zachwaszczonych, m.in. kłopotliwym chabrem bławatkiem. Jest też składnikiem kilku mieszanin fabrycznych. 
 
Do nowości można zaliczyć aminopyralid, który do tej pory był znany jako komponent preparatów wieloskładnikowych. Od niedawna uzyskał rejestrację w formie pojedynczej substancji czynnej (Runway). Skuteczność wykazuje w stosunku do małej liczby chwastów dwuliściennych, ale za to bardzo konkurencyjnych w rzepaku (chaber bławatek, mak polny, maruna nadmorska, rumianek pospolity).
 
Na stanowiskach, na których plantatorzy nie mają rozeznania jakie gatunki mogą wystąpić można stosować „w ciemno” preparaty trójskładnikowe. Nie jest to rozwiązanie w pełni ekonomiczne, ale bardzo korzystne z punktu widzenia skuteczności. Oczywiście na plantacjach zagrożonych silnym zachwaszczeniem należy je stosować z pełną determinacją. Program doglebowego zwalczania chwastów jest przystosowany przede wszystkim do zwalczania gatunków dwuliściennych. Samosiewy zbóż, czyli nietypowe, ale najgroźniejsze chwasty jednoliścienne, należy zwalczać po ich wschodach, o czym szerzej napiszemy w kolejnym artykule. 
 
 
Tabela. Program przedwschodowego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym

 

Kombinacje herbicydowe

Substancja czynna

Dawki w l/ha

Przed siewem (wymieszanie z glebą)

Baristo 500 SC, Inventor 500 SC, Wicher 500 SC

napropamid

2,4

Colzamid

napropamid

2,0-3,0

Devrinol 450 SC

3,0

Bezpośrednio po siewie

Chlomazon 480 EC, Comandor 480 EC, Comodo 480 EC, Kalif 360 CS, Kalif 480 EC,  Reactor 480 EC

chlomazon

0,2-0,25

Brasiherb 480 EC, Command 480 EC, Helm-Clomi 480 EC, Kilof 480 EC, Szabla 480 EC, Szpada 480 EC

0,25

Clomaz 36 CS, Chlomazon 360 CS, Hadar 360 CS, Marqis 360 CS

0,25-0,33

Angelus 360 CS, Boa 360 CS, Clomate 360 CS, Command 360 CS, Efector 360 CS, Koncept 360 CS, Libeccio 360 CS (01-08), Reactor 360 CS

0,33

Altiplano DAMtec

chlomazon  napropamid

3,0

Colzamid Top, Command Top 375 CS, Devrinol Top 375 CS

2,75-3,0

Pronap Extra 430 EC

chlomazon dimetachlor

2,5

Colzor Trio 405 EC

chlomazon  dimetachlor napropamid

2,5-4,0

Colzor SyncTec

chlomazon napropamid metazachlor

5,0

Baristo 500 SC lub Inventor 500 SC + Efector 360 CS (lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS) + Metax 500 SC (lub Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC)

2,0 + 0,16 + 1,0

Conan 600 EC lub Kliner 600 EC lub  Koban 600 EC + Reactor 360 CS

chlomazon petoksamid

1,75 + 0,25

Nero 424 EC

2,5-3,0

Torso SC

chinomerak  metazachlor  napropamid

3,5

Conan 600 EC, Kliner 600 EC, Koban 600 EC, Koban Pro 600 EC

petoksamid

2,0

Bantux 500 SC, Butisan 500 SC, Butisan S,  Rapsan Solo 500

metazachlor

1,5

Dakota 500 SC, Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, Raper 500 SC, Rapsan 500 SC, Rexxan SC

2,0

Bantux, Butisan 400 SC, Butisan Mono

2,5

Butisan Top, Rapsan Turbo,  Sultan Top 500 SC

chinomerak  metazachlor

2,0

Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Plus

2,5-3,0

Butisan Duo 400 EC, Springbok, Springbok Duo

dimetenamid-P  metazachlor

2,0-2,5

Butisan Star Max 500 SE

chinomerak  dimetenamid-P  metazachlor

2,0-2,5

Nimbus Gold

chlomazon dimetenamid-P  metazachlor

2,5

Circuit CS SyncTec

chlomazon  metazachlor

2,5

Command 480 EC + Butisan 400 SC

0,2 + 2,0

Comandor 480 EC + Macho 500 SC lub Met-Nex 500 SC lub Rapex 500 SC lub Znachor 500 SC

0,2 + 1,6

Comodo 480 EC + Macho 500 SC lub Met-Nex 500 SC lub Rapex 500 SC lub Znachor 500 SC

0,2 + 1,6

Chlomazon 480 EC + Macho 500 SC lub Met-Nex 500 SC lub Rapex 500 SC lub Znachor 500 SC

0,2 + 1,6

Kilof 480 EC lub Szpada 480 SC + Butisan 400 SC

0,15-0,2 + 2,0

Kalif 360 CS + Metazanex 500 SC

0,2-0,25 + 1,5

Kalif Mega 283 SE, Kalif Mega 283 ZC

2,5-3,0

Nimbus 283 SE

2,5-3,0

Po siewie do momentu poprzedzającego wschody

Runway

aminopyralid

0,2

Butisan Top, Sultan Top 500 SC

chinomerak  metazachlor

2,0

Butisan Avant

chinomerak dimetenamid-P metazachlor

2,5

Butisan Mix, Butisan Pro

chinomerak dimetenamid-P

1,5

Po siewie do fazy przedostania się liścieni na powierzchnię gleby

Brasan 540 EC

chlomazon  dimetachlor

2,0

Tazachmer 500 SC

chinomerak  metazachlor

2,0

Po siewie do fazy 4 liści właściwych rzepaku

Teridox 500 EC

dimetachlor

2,0

4-7 dni po siewie (bez względu na stopień rozwoju kiełkujących nasion)

Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC,  Permuson 416 SC, Rapsan Plus

chinomerak  metazachlor

2,5

Butisan Star Max 500 SE

chinomerak  dimetenamid-P  metazachlor

2,0-2,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Książka warta polecenia:

Odchwaszczanie rzepaku – kompletny program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement