Jesienne odchwaszczanie rzepaku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
19-09-2018,11:40 Aktualizacja: 19-09-2018,11:41
A A A

Warunki pogodowe zdecydowanie mniej sprzyjają siewom rzepaku, niż rozwojowi chwastów, które z zasady mają mniejsze wymagania. Większość zalecanych substancji czynnych przeznaczonych do ich zwalczania zarówno w terminie przed-, jak i po-wschodowym zarejestrowana jest pojedynczo i prawie wszystkie można stosować w mieszaninach fabrycznych lub zbiornikowych.

Mieszaniny są bardzo dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na dużych obszarach, o zmiennym zachwaszczeniu, dobrać kombinacje o radykalnym działaniu. Liderem pod względem ilości zalecanych mieszanin jest rzepak ozimy, zwłaszcza tych, w skład których wchodzą trzy substancje czynne (pomijając dwupaki składające się nawet z sześciu substancji czynnych).

ciągnik, oprsykiwacz, rzepak, Sahryń

Rzepak ozimy: dokarmianie dolistne krzemem

Nowym zabiegiem stosowanym coraz częściej w praktyce rolniczej jest dokarmianie dolistne roślin krzemem (Si). Pierwiastek ten może być stosowany również jesienią w uprawie rzepaku ozimego. Krzem ogranicza wpływ niekorzystnych zjawisk...

Uwaga na wyjątki

W bogatym programie odchwaszczania rzepaku mieszaninami istnieją wyjątki. Jednym z nich jest stosowanie propyzamidu (np. Kerb) - substancji czynnej produkowanej tylko w formie jednoskładnikowych herbicydów, nie zalecanych łącznie z innymi, a szkoda. Drugi wyjątek to specyficzna rejestracja chinomeraku i difenamidu-P. To z kolei substancje wykorzystywane jedynie jako komponenty mieszanin fabrycznych. Ostatnio na rynku pojawiły się zalecane łącznie (Butisan Mix, Butisan Pro i Tanaris), które ponadto są komponentami kilkunastu herbicydów i wykorzystywane w wielu konfiguracjach herbicydów dwu- i trzyskładnikowych. Zalecane są do zwalczania gatunków dwuliściennych. Ich udział w mieszaninie jest korzystny zwłaszcza na stanowiskach z przytulią czepną (chinomerak) i bodziszkami (difenamid-P). Do wyjątków należy także stosowanie graminicydów (siedem substancji czynnych). Wiele lat temu i one były zalecane w mieszaninach - obecnie wszystkie tego typu kombinacje usunięto z oficjalnych zaleceń.

opryskiwacz, ciągnik, pole

Mieszaniny na 100 sposobów

Stosowanie mieszanin ma na celu podnieść jakość i obniżyć koszty zabiegu. Dlatego im większy areał, tym lepsze efekty i większe oszczędności, ale także większe ryzyko, szczególnie w przypadku zastosowania nieodpowiednich mieszanin lub ich...

Kombinacje bardzo popularne

Mieszaniny dwuskładnikowe w ochronie rzepaku przed chwastami dwuliściennymi można uznać już za standardy. Jako składnik dominuje w nich metazachlor. Jest on łącznie stosowany z wymienionym już chinomerakiem oraz difenamidem-P. Ponadto jest składnikiem mieszanin z chlomazonem, bifenoksem, dimetachlorem oraz imazamoksem. Jego popularność wynika z szerokiego terminu stosowania. Jest stosowany zarówno przedwschodowo, jak i w momencie wschodów (liścienie rzepaku) oraz typowo nalistnie od fazy pierwszego do dziewiątego liścia rzepaku, czyli praktycznie do końca wegetacji jesiennej. Sam jest odpowiedzialny za niszczenie: gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy białej, maku polnego, maruny bezwonnej, niezapominajki polnej, przetaczników (bluszczykowy, perski, polny), przytulii czepnej, rumianów i rumianków, stulichy psiej, tasznika pospolitego i tobołków polnych. Kombinacje stosowane łącznie z innymi substancjami czynnymi wzmacniają oraz poszerzają działanie o zwalczanie innych gatunków.

Inne zalecenia mieszanin dwuskładnikowych to przede wszystkim łączne stosowanie chlomazonu z dimetachlorem, napropamidem, petoksamidem w zabiegach doglebowych oraz chlopyralidu z pikloramem nalistnie.

glifosat, Czechy, zakaz stosowania glifosatu, herbicyd, Monsanto

Zakaz stosowania glifosatu jako środka chwastobójczego i desykantu

Począwszy od przyszłego roku w Czechach stosowanie środków zawierających glifosat ulegnie ograniczeniu - podało w poniedziałek w komunikacie czeskie ministerstwo rolnictwa. Glifosat to aktywny środek wielu preparatów...

Coraz więcej "trójek"

Pod tym względem rzepak wypada bardzo korzystnie. Nie ma upraw, w których zarejestrowanych jest tak znaczna liczba kombinacji obejmujących mieszaniny trzech substancji czynnych. Praktycznie służą one do zwalczania wielogatunkowego zachwaszczenia plantacji rzepaku. Ich wybór, to położenie nacisku na gatunek lub gatunki dominujące w ogólnym składzie botanicznym.

Problem w rzepaku zawsze sprawiały wschody fiołka polnego. Są one niebezpieczne ze względu na masowe występowanie tego gatunku zwłaszcza w chwili jednoczesnych wschodów rzepaku. Jeżeli przyjąć (co nie jest rzadkością) około 200 roślin fiołka polnego i 40 roślin rzepaku na 1 m2, to oczywiście w ramach tej proporcji 5:1, konkurencję wygrywa fiołek. Konieczna jest więc eliminacja tego gatunku. Kolejny problem to mak polny, który nie zniszczony jesienią, pozostaje do wiosny, podczas której już nie ma praktycznych możliwości jego chemicznego zwalczania. W ostatnich latach w rzepaku zarejestrowano aminopyralid - substancję czynną, która (między innymi) zwalcza te dwa uciążliwe gatunki. Aminopyralid jest dostępny jedynie w trójskładnikowych mieszaninach fabrycznych. Pierwszym preparatem, którego był i jest składnikiem to Navigator 360 SL. Komponentami tego środka są chlopyralid i pikloram. Dzięki nim zakres niszczonych chwastów obejmuje dodatkowo takie gatunki jak: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumiany i rumianki (w tym maruna nadmorska) oraz rdestówka powojowata. Podobnymi preparatami są Kliper i Spark, w których chlopyralid "zamieniono" na metazachlor. Dzięki temu uzyskano zwiększone działanie przez glebę.

kombajn, zbiór rzepaku, pole, Sahryń

Rzepak ozimy: odmiana ma znaczenie

Znaczący wpływ na plonowanie rzepaku ozimego ma dobór odmiany. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany mieszańcowej w...

Do klasycznych zabiegów doglebowych można również zastosować, znany od wielu lat trójskładnikowy (chlomazon + dimetachlor + napropamid) herbicyd Colzor Trio 405 EC. Również i w tym przypadku dokonano "zamiany", tym razem dimetachloru, także na metazachlor, uzyskując preparat o handlowej nazwie Colzor Sync Tech. Ta sama kombinacja herbicydowa jest zalecana w formie trzech pojedynczych środków.

Wspomniane chinomerak i difenamid-P są również komponentami mieszanin trójskładnikowych. Reprezentują je preparaty Butisan Avant, Butisan Star Max 500 SE i Nimbus Gold. To oprócz wielogatunkowego spektrum zwalczanych chwastów szeroki termin ich stosowania, obejmujący zabiegi od przed- do powschodowych w fazie do 7 liści właściwych rzepaku. Z kolei tylko do zabiegów nalistnych można zalecać mieszaninę zbiornikową złożoną z pojedynczych herbicydów zawierających: chlopyralid, pikloram i metazachlor.

Pulę kombinacji trójskładnikowych zamyka mieszanina fabryczna, w skład której wchodzą: chinomerak, metazachlor oraz imazamoks. Wszystkie kombinacje (także dwuskładnikowe) z udziałem imazamoksu zalecane są wyłącznie w odmianach rzepaku oznaczonych symbolem "CL" (Clearfield). Wynika to ze specyficznej selektywności tej substancji. Niszczy ona rzepak odmian tradycyjnych, stąd może być skutecznie stosowana na stanowiskach, na których można się spodziewać jego samosiewów. Stosowanie tych mieszanin związane jest z wcześniejszą decyzją dotyczącą siewu wybranych odmian.

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 9-2018 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj