Rozpoczęły się siewy buraków. O czym należy pamiętać?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
26-03-2016,11:50 Aktualizacja: 06-04-2016,9:11
A A A

Długo oczekiwane ocieplenie, które nadeszło w ostatnich dniach zachęciło wielu rolników do siewów buraków cukrowych.

Ostatnio w czasopiśmie adresowanym do plantatorów przeczytałem stwierdzenie jednego z doświadczonych rolników, który na pytanie o najkorzystniejszy termin siewu buraków odpowiedział, że nie ma najkorzystniejszego terminu siewu, ten może być trafiony lub nie.

Nic dodać, nic ująć. Tylko o tym, że czy trafiliśmy, czy też nie, przekonujemy się dopiero później, bo wszystko zależy od przebiegu warunków pogodowych po siewie.

buraki cukrowe, nawożenie, saletra amonowa, pulrea, big-bag

Oszczędne nawożenie buraków cukrowych może się opłacić

Ze względu na niskie ceny skupu w tym roku nawożenie pod buraki cukrowe należy przeprowadzić szczególnie racjonalnie. Trzeba też uwzględnić znaczną na wielu polach a niepobraną przez rośliny w 2015 roku, ilość składników pokarmowych w...
W ciągu ostatnich 10 lat prowadzenia doświadczeń z burakami cukrowymi w Sahryniu na Zamojszczyźnie trzy razy udało się je wysiać w trzeciej dekadzie marca, pięć – w pierwszej dekadzie kwietnia i dwa – w trzeciej dekadzie kwietnia.

Te dwa bardzo późne siewy miały miejsce w 2006 i w 2013 roku, gdy wiosna przyszła z opóźnieniem. Siejąc buraki pod koniec marca lub na początku kwietnia zapewniamy roślinom 180 dni wegetacji, nawet przy zbiorze na przełomie września i października, co jest niezbędne do wydania wysokiego plonu cukru.

Wszyscy rolnicy uprawiający buraki znają powiedzenie, że "jaki siew, taki zbiór". Rzędy powinny być proste, najlepiej z południa na północ, bo gwarantuje to lepsze doświetlenie roślin i większy plon cukru niż przy siewie ze wschodu na zachód.  

Podczas siewu ważne jest przestrzeganie prawidłowej głębokości i rozmieszczenia nasion w rzędzie jak najbardziej odległości zakładanej. Nasiona wysiewa się na głębokość ok. 2,5 cm. Głębszy siew jest tylko wskazany na glebach przesuszonych.

Niekorzystnie na szybkość wschodów i ich równomierność wpływa umieszczanie nasion buraków na różnej głębokości. Rośliny, które wschodzą później najczęściej są niższe i wytwarzają korzenie o mniejsze masie. Duże zróżnicowanie roślin na polu przekłada się na zwiększone straty podczas zbioru.    

odmiany buraków cukrowych, pdo, coboru, plonowanie

Buraki najlepsze z najlepszych

Sobieski, BTS 350 i Toleranza KWS – to odmiany buraków cukrowych, które wydały największy plon biologiczny cukru w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w 2015 roku. W badaniach brało...
Nasiona umieszcza się w rzędzie najczęściej co 21 lub 24  cm, a wahania w tym zakresie nie powinny być większe niż 2 cm. Co niektórzy producenci cukru zalecają siew gęstszy co 18 cm.

Na pewno ogranicza to ryzyko uzyskania niedostatecznej obsady roślin, ale zwiększa też zapotrzebowanie na nasiona, a tym samym podnosi koszty. Przechodząc z siewu co 21 cm na siew co 18 cm zużycie nasion zwiększa się o ok. 0,2 jednostki siewnej na 1 ha, co przy cenie 600 zł za jednostkę daje 120 zł/ha.

Jeśli weźmie się pod uwagę niskie ceny skupu buraków, to celowość gęstszego siewu jest wątpliwa. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że rzadsze siewy podnoszą także znacznie wyżej poprzeczkę co do staranności przedsiewnego przygotowania pola.

Na dużych plantacjach standardem stało się zakładanie ścieżek technologicznych, które pozwalają później na przeprowadzanie nawożenia oraz ochrony roślin bez ich uszkadzania.

Poleć
Udostępnij