Przed wschodami ziemniaka, czyli kiedy?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dr inż. Janusz Urbanowicz IHAR-PIB, ZNiOZ w Boninie, (bea) |redakcja@agropolska.pl
24-03-2015,15:15 Aktualizacja: 24-03-2015,15:43
A A A

Czynnikiem decydującym o skuteczności działania herbicydów w terminie przed wschodami ziemniaka jest wilgotność gleby, która musi być wilgotna, by zastosowana ciecz nie odparowała.

Po zastosowaniu herbicydów nie należy prowadzić już żadnych uprawek, by z kolei nie zniszczyć tzw. powłoki ochronnej, jaka została wytworzona na powierzchni gleby.

Ze stosowaniem herbicydów związane jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i zaleceń zawartych w etykiecie każdego z herbicydów (jak i wszystkich pozostałych środków ochrony roślin).

Nie wolno samowolnie mieszać różnych środków ochrony roślin, by uniknąć niepożądanych efektów (uszkodzenia lub zniszczenie roślin), a tylko zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie danego preparatu. Mieszaniny herbicydów powinny być natychmiast zużyte po ich przygotowaniu, a nie po upływie „jakiegoś” czasu!

Wszystkie zarejestrowane do obrotu i stosowania w Polsce środki ochrony roślin, w tym herbicydy, wraz z pełnymi etykietami-instrukcjami ich stosowania są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www. http://minrol.gov.pl, w zakładce „ochrona roślin” (tab.).

W przypadku, gdy warunki pogodowe lub inne powody uniemożliwią przeprowadzenie zabiegu herbicydem przedwschodowym, korzystniej jest zaaplikować herbicyd powschodowy! Uchroni to naszą plantację przed niekorzystnym ich wpływem, który może spowodować nawet zniszczenie plantacji.

Tab. Herbicydy do stosowania przed wschodami ziemniaka (na podstawie rejestru z dn. 20.03.2015 r.)                                   

Uwagi Nazwa herbicydu Substancja
aktywna
Dawka
na 1 ha
Jednoroczne chwasty dwuliścienne
Jeżeli pojawią się wschody, może wystąpić fitotoksyczna
reakcja.
Sencor Liquid 600 SC
Maestro 70 WG, Mistral 70 WG
metrybuzyna 0,75-1,0 l
0,75 kg
Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne
Na glebach bardzo
lekkich stosować
niższą z zalecanych dawek
Plateen 41,5 WG flufenacet
+ metrybuzyna
2,0 kg
Reactor 360 CS chlomazon 0,2-0,25 l
Stomp 330 EC
Stomp 400 SC
Pilar-Pendimetalina 400 SC
pendimetalina 3,5-5,0 l
3,0-4,0 l
3,0-3,5 l

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement