Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
03-06-2020,15:55 Aktualizacja: 10-06-2020,15:14
A A A
Niezbyt sprzyjające warunki glebowe charakteryzujące się jej przesuszeniem, wyeliminowały w wielu rejonach kraju możliwość zastosowania herbicydów przedwschodowych. 
 
Jak do tej pory jedynym możliwym zabiegiem chwastobójczym było obredlanie. Niektórzy plantatorzy zrezygnowali z ostatniego zabiegu agrotechnicznego, którym jest bronowanie przed zastosowaniem środka o działaniu doglebowym, co miało jednak swoje pozytywne konsekwencje, a mianowicie ograniczyło dalsze przesuszanie się gleby. 
 
zaraza ziemniaka. zwalczanie zarazy ziemniaka, jak pokonać zarazę w ziemniakach, Euroblight, ochrona ziemniaka przed zar

Jak pokonać zarazę w ziemniakach?

Zaraza ziemniaka, pomimo doskonałej znajomości objawów i możliwości rozprzestrzeniania się, ciągle jest dużą niewiadomą dla naukowców poszukujących źródeł jej skutecznego zwalczania. Jeszcze w pierwszej połowie lat 90....
Najwcześniej prosulfokarb
 
Substancja ta posiada dość specyficzną rejestrację. Reprezentowana jest przez herbicydy Boxer 800 EC, Fidox 800 EC, Pluto i Roxy 800 EC. Pierwszy z nich Boxer 800 EC (3,0-5,0 l/ha), zalecany jest po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13). Pozostałe posiadają informacje w etykiecie, by stosować je po sadzeniu (4 l/ha), ale przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-08), z zaznaczeniem, że bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą, aby uniknąć uszkodzeń. Zalecenia te nieco wykluczają się. W praktyce bezpieczniej jest stosować je przedwschodowo. 
 
Zróżnicowane zalecenia dla metrybuzyny
 
Do odchwaszczania ziemniaków zarejestrowanych jest dziewięć form użytkowych metrybuzyny, ale tylko trzy (Mistral 70 WG, Raba 70 WG, Sencor Liquid 600 SC) mają również rejestracje nalistną, gdy ziemniaki osiągną wysokość 8-15 cm, w dawce 0,5 kg/ l/ha. 
 
Z kolei dwa spośród preparatów zalecanych przedwschodowo (Citation 70 WG i Tuberon 70 WG) posiada w etykietach wskazania, że można je stosować dwukrotnie: przedwschodowo w dawce 0,33 kg/ha oraz co najmniej 7 dni później, w dawce 0,2 kg/ha. Podczas drugiego zabiegu ziemniaki powinny znajdować się przynajmniej w fazie wschodów, max mogą mieć do 15 cm wysokości. Natomiast chwasty w momencie drugiego zabiegu nie powinny przekraczać fazy 2 liści właściwych.
 
bakterioza pierścieniowa ziemniaka, KRIR, Clavibacter michiganensis, lista chorób kwarantannowych

Czy bakterioza pierścieniowa ziemniaka zostanie wykreślona z listy chorób kwarantannowych?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z III Posiedzenia KRIR VI Kadencji, które odbyło się 31 stycznia 2020 roku, zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o podjęcie działań na forum Unii Europejskiej, dotyczących...
Metrybuzyna jest również zalecana łącznie z innymi substancjami czynnymi. W postaci mieszaniny zbiornikowej z prosulfokarbem, w formie preparatu Arkade 880 SC (4,0-5,0 l/ha). Preparat można zastosować przedwschodowo oraz nalistnie od wschodów do momentu, gdy ziemniaki osiągnęły nie więcej niż 5 cm wysokości. 
 
Kolejny wariant to mieszanina zbiornikowa - Sencor Liquid 600 SC + Titus 25 WG (rimsulfuron) - zalecana, gdy ziemniaki osiągną 8-10 cm wysokości. Preparaty można stosować łącznie (0,3 l + 50 g/ha) lub oddzielnie w dwóch zabiegach. Pierwszy Sencor Liquid 600 SC (0,5 l/ha) przedwschodowo, a Titus już nalistnie (nie wcześniej niż po 7 dniach) w dawce 50 g/ha, łącznie z adiuwantem Trend 90 EC – 0,1%. 
 
Metrybuzyna stosowana w maksymalnych dawkach nalistnie, może wywołać efekt fitotoksyczności na ziemniakach. Dlatego, przed jej zastosowaniem, plantatorzy każdorazowo powinni zapoznać się z listą odmian wrażliwych na działanie tej substancji. Takie wykazy odmian znajdują się na etykietach herbicydów. Ale można też zaczerpnąć wiedzę bezpośrednio od producenta preparatu.
 
Rimsulfuron także na perz i prosowate
 
ziemniaki, pole

Nowe odmiany ziemniaka 2020

Do Krajowego Rejestru zostanie wpisanych 5 nowych odmian ziemniaka; 4 z nich to odmiany jadalne, a jedna skrobiowa. Wśród odmian jadalnych 2 są bardzo wczesne, jedna wczesna i jedna średnio wczesna. Odmiany ziemniaka: Kotwica - odmiana...
Jedyną zalecaną w ziemniakach substancją sulfonylomocznikową jest rimsulfuron, reprezentowany przez Titus 25 WG i jego dziewięć odpowiedników, które poleca się z różnymi adiuwantami, sprzedawanymi łącznie z tymi herbicydami. 
 
Preparaty zawierające rimsulfuron zwalczają chwasty dwuliścienne i chwasty prosowate, a w najwyższych dawkach (60 g/ha) silnie ograniczają występowanie perzu właściwego. Zabieg najlepiej wykonać, gdy ziemniaki osiągną wysokość 8-10 cm. 
 
Możliwe jest także stosowanie dawek dzielonych, łącznie z adiuwantem przy każdym zabiegu. Preparaty zalecane w dawce 60 g/ha należy stosować dwukrotnie po 30 g/ha, natomiast przy dawce 50 g/ha, w pierwszym zabiegu dać 30g/ha, a w drugim 20 g/ha. Odstęp między zabiegami powinien wynosić 8-15 dni. 
 
Korekcyjnie bentazon
 
Substancją czynną o charakterze systemiczno-parzącym jest bentazon reprezentowany przez 10 preparatów produkowanych w formulacji 480 SL, z których najstarszym i najbardziej znanym jest Basagran 480 SL. 
 
ziemniaki, pole, plantacja, rośliny

Plonowanie odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w 2019 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w badaniach PDO wyniósł w 2019 r. 406 dt/ha. Rok wcześniej było to 416 dt/ha, w 2017 r. 490 dt/ha, a w 2016 r. 504 dt/ha. Natomiast plon...
Środki poleca się stosować w dawce 3 l/ha, gdy ziemniaki mają 8-10 cm wysokości, a chwasty są bardzo młode. Z tego powodu środki bazujące na bentazonie, najczęściej polecane są do zabiegów korekcyjnych, czyli po uprzednio wykonanych zabiegach doglebowych, gdy nowa fala chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie siewek. Jedynym gatunkiem zwalczanym w starszych fazach rozwojowych jest przytulia czepna. 
 
Ostatnie zabiegi
 
Najpóźniej można przystąpić do zwalczania gatunków jednoliściennych. W ziemniakach najbardziej dokuczliwe są chwasty prosowate, czyli chwastnica jednostronną oraz włośnice, a na niektórych stanowiskach także paluszniki. 
 
Do niszczenia gatunków jednoliściennych zaleca się wyłącznie graminicydy. Z pośród siedmiu substancji czynnych zarejestrowanych w kraju, pięć można stosować w ziemniakach.  
 
Są to: chizalofop-P etylu (Targa i 12 odpowiedników), kletodym (Selekt Super i 2 odpowiedniki) fluaizofop-P butylu (Fusilade Super i 4 odpowiedniki), propachizafop (Agil i 4 odpowiedniki) oraz cykloksydym (Focus Ultra). Reprezentowane są przez około 25 preparatów.

Preparaty te w najniższych dawkach zwalczają gatunki prosowate, zwłaszcza, gdy zabieg wykonuje się w fazie od trzech liści do początku krzewienia. Perz właściwy w fazie 4-7 liści można skutecznie zniszczyć po zastosowaniu najwyższych z zalecanych dawek.
bulwy ziemniaka, pryzma

Plonowanie odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w 2019 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w badaniach PDO wyniósł w 2019 r. 355 dt/ha. W 2018 r. było to 372 dt/ha, w 2017 r. 457 dt/ha i w 2016 r. 481 dt/ha. Plon skrobi kształtował się...
Zdecydowanie ostatnie zabiegi w ziemniakach to ich desykacja z równoczesnym zwalczaniem chwastów. Po wycofaniu Reglone i odpowiedników (dikwat), ich liczba została ograniczona do minimum. 
 
Obecnie tego typu zabiegi można wykonać zaledwie czterema preparatami Basta 150 SL (glifosynat amonu), Beloukha 680 EC lub Randil Fast 680 EC (kwas nonanowy) oraz Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylu).
 
Wszystkie zabiegi nalistne powinny być wykonane na suche rośliny. Należy unikać zabiegów na chwasty zwilżone rosą, a nawet opadającą mgłą. Nie wolno wykonywać ich też krótko przed spodziewanym opadem deszczu. 
 
Zalecane herbicydy nie powinny być stosowane w temperaturze przekraczającej 25oC, zwłaszcza podczas silnej operacji słońca. Ziemniaki są szczególnie wrażliwe na stosowanie bentazonu (Basagran i inne), którego nie należy stosować w temperaturze wyższej niż 22oC.
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij