Dokarmianie dolistne w uprawie ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (PB) | redakcja@agropolska.pl
27-05-2018,17:55 Aktualizacja: 27-05-2018,17:57
A A A

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju ziemniaka konieczne są mikroelementy tj. mangan, cynk i bor, które występują zarówno w nawozach mineralnych wieloskładnikowych, jak i dolistnych.

Ziemniak ma duże wymagania pokarmowe, gdyż z plonem 10 t bulw i odpowiednią masą łęcin przeciętnie pobiera: 40 kg azotu (N), 15 kg fosforu (P2O5), 55-65 kg potasu (K2O), 10-20 kg wapnia (CaO), 8-10 kg magnezu (MgO), 15 kg siarki (SO3), 25 g boru (B), 20 g miedzi (Cu), 70 g manganu (Mn), 1 g molibdenu (Mo) i 65 g cynku (Zn).

Natomiast przyorując łęciny, pozostawia się w glebie średnio na każde 10 ton bulw: 10 kg azotu (N), 2 kg fosforu (P2O5) i 18 kg potasu (K2O), czyli przy plonie 30 ton stanowi to 30 kg azotu, 6 kg fosforu i 54 kg potasu, co powinno być uwzględnione przy ustalaniu dawki nawozu pod roślinę następczą.

ziemniak, przechowalnia

Które odmiany ziemniaka wysadzać w 2018 roku?

Listy odmian ziemniaka zalecanych do uprawy w tym roku liczą łącznie 33 odmiany, w tym 24 jadalnych i 9 skrobiowych. Największy wybór odmian mają rolnicy w województwie wielkopolskim (21 odmian). Brak jest takich list dla...

W uprawie ziemniaka często stosowanym dolistnie nawozem jest mocznik, zalecany w dawce 10-15 kg N/ha (25 kg mocznika rozpuszczalnego w 300 l wody - stężenie ok. 8 proc.). Dokarmianie dolistne, w zależności od wczesności odmian, wykonuje się 2-4 krotnie, w odstępach 7-10 dni po zwarciu roślin w rzędach. Na młode rośliny do pierwszego zabiegu zaleca się mniejsze stężenie mocznika, tj. do 10 kg N/ha (ok. 20 kg mocznika w 300 l wody, co daje stężenie 6,7 proc.). W sprzyjających warunkach atmosferycznych azot z roztworu mocznika zostaje pobrany w 80 proc. już po 4-5 godz.

Do dokarmiania dolistnego magnezem i siarką wykorzystuje się 5-procentowy roztwór siedmiowodnego siarczanu magnezu (5 kg nawozu w 100 l wody) lub 2-3 proc. roztwór jednowodnego siarczanu magnezu. Dokarmianie dolistne magnezem ziemniaka wskazane jest do fazy kwitnienia, gdyż rośliny wykazują największe zapotrzebowanie na ten składnik w okresie zawiązywania bulw.

Ze względu na ograniczone zapotrzebowanie ziemniaka na mikroelementy, można je zaspokoić dokarmianiem dolistnym. Największe potrzeby pokarmowe pod względem mikroskładników ziemniak ma odnośnie manganu, cynku i boru. Należy zwrócić uwagę na rozpuszczalność nawozu w wodzie, przyswajalność przez rośliny i zawartość składników.

ziemniaki, pole

Sposób na rizoktoniozę

Uzyskanie wysokich, dobrej jakości plonów bulw ziemniaka może zakłócić niepoprawna agrotechnika i porażenie przez choroby, szczególnie rizoktoniozę. Co zrobić, aby ryzyko strat ograniczyć do minimum? Rizoktoniozę wywołuje grzyb...

Dokarmianie dolistne wykonuje się wcześnie rano lub wieczorem, przy pełnym turgorze roślin, dużej wilgotności względnej powietrza 60-80 proc. (dopuszczalna powyżej 40 proc.) oraz temperaturze powietrza 12-15°C. Przy temperaturze powyżej 20°C może zostać uszkodzona blaszka liściowa. Ciecz użytkowa powinna być sporządzona bezpośrednio przed zabiegiem. Przetrzymywanie jej w zbiorniku przez dłuższy czas może spowodować wytrącenie się składników lub powstanie innych związków chemicznych, które mogą na roślinę działać fitotoksycznie.

Innowacyjnym elementem w nawożeniu ziemniaka jest dokarmianie dolistne krzemem (Si). Według wybranych doniesień naukowych wykazany został pozytywny wpływ kalcytu pochodzenia morskiego zawierającego wapń i krzem na plonowanie ziemniaka (Trawczyński, 2013). Według tego autora przyrost plonu handlowego bulw wyniósł około 16,4 proc. w stosunku do kontroli (ziemniaki niedokarmiane wapniem w połączeniu z krzemem).

Opierając się na obecnym stanie wiedzy, można stwierdzić, że krzem korzystnie wpływa na tworzenie się mechanicznej bariery w ścianach komórkowych, przestrzeniach międzykomórkowych i wnętrzach komórek, jak i korzystnie wpływa na metaboliczną i fizjologiczną aktywność roślin. Podnosi ich zdrowotność i korzystnie wpływa na jakość plonu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu