Cukrownia Kluczewo: komentarz KGS S.A.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2023,14:35 Aktualizacja: 03-02-2023,14:36
A A A

2 lutego br. otrzymaliśmy odpowiedź rzecznika prasowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Krzysztofa Smajdora na pytania dotyczące opóźnienia odbioru buraków przez Cukrownię Kluczewo. Przypominamy, że pytania wysłaliśmy 20 stycznia.

W odpowiedzi czytamy "uprzejmie informuję, że powodem zmiany terminów odbioru buraków były zawirowania pogodowe, a głównie wysokie temperatury ze stycznia bieżącego roku, które spowodowały częściowe obniżenie jakości surowca w końcowym etapie skupu. Poza tym w Cukrowni wystąpiły niezależne problemy techniczne wywołane awarią kotła technologicznego, które zostały już zażegnane.

Cukrownia zakończyła 29 stycznia skup surowca a jego przerób 31 stycznia br.

korzeń buraka, pleśń

Buraki gniły na pryzmach

Plantatorzy z rejonu Cukrowni Kluczewo (woj. zachodniopomorskie) należącej do Krajowej  Grupy Spożywczej S.A. alarmowali, że w styczniu doszło do nawet 3-tygodniowych opóźnień w odbiorze surowca. W tym czasie buraki gniły na pryzmach....

Cukrownie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. określają podstawowe parametry odbioru surowca niezmiennie, tzn. zgodnie z instrukcją odbioru buraka cukrowego przyjętą w Krajowej Grupie Spożywczej S.A., co oznacza, że pojazd transportujący buraki ważony i weryfikowany jest pod względem polaryzacji oraz zanieczyszczeń.

Cukrownia Kluczewo, podobnie jak i inne podmioty wchodzące w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A., stawia na dobrą współpracę ze swoimi kontrahentami a szczegółowe rozliczenie gwarantują podpisane umowy kontraktacyjne.

Należy zauważyć, że Krajowa Grupa Spożywcza S.A. w tegorocznej kampanii cukrowniczej oferuje najwyższą stawkę za buraki kontraktowane o zawartości cukru 16 proc., która wynosi 50 euro za tonę. Na tę kwotę składa się cena podstawowa, która wynosi 37 euro/t oraz świadczenie dodatkowe w wysokości 13 euro/t – jest to zaliczka na poczet świadczenia dodatkowego związanego z ceną cukru.

Plantatorzy współpracujący z Krajową Grupą Spożywczą S.A. poza najwyższą stawką za dostarczony surowiec, mogą także liczyć na szereg działań wspierających ze strony Cukrowni takich jak: zaopatrzenie w rolnicze środki produkcji, szkolenia agrotechniczne, promocyjne programy ochronne oraz wsparcie Programu Pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników, z czego w ostatnich latach skorzystała znaczna ilość Plantatorów".

Przypominamy pytania, które wysłaliśmy do rzecznika KGS S.A.:

1. Co jest powodem opóźnień w odbiorze surowca?

2. Kiedy Cukrownia planuje zakończyć przerób  surowca?

3. W jaki sposób Cukrownia określa obecnie masę dostarczonych buraków i polaryzację?

4. W jaki sposób Cukrownia zamierza zrekompensować Plantatorom straty wynikające z opóźnienia odbioru buraków?

kombajn do buraków, burak, pole

Wyższa cena za buraki nadwyżkowe w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.

W dniu 9 listopada br. odbyło się spotkanie negocjacyjne Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z plantatorami, na którym ustalono podwyższenie ceny zakupu buraków nadwyżkowych w kampanii cukrowniczej w 2022 roku do 140 zł netto za...

Jak nie trudno zauważyć, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na najważniejsze, ostatnie pytanie dotyczące rekompensaty dla Plantatorów za poniesione straty. Również odpowiedź na pytanie 3 dotyczące oceny masy korzeni i ich jakości technologicznej jest niezadawalająca. Zgodnie bowiem ze wspomnianą instrukcją odbioru buraka cukrowego dostarczane korzenie buraków cukrowych powinny być świeże, zdrowe, o naturalnym, właściwym dla buraka cukrowego zabarwieniu i kształcie, nieporośnięte, prawidłowo ogłowione, wolne od pośpiechów i oczyszczone z nadmiaru ziemi, o masie nie mniejszej niż 0,1 kg i o zawartości cukru po 1 października nie mniejszej niż 14 proc. Należy usunąć wszystkie nadpsute części korzenia jak również korzenie odtajałe. Korzenie zamarznięte i nieodtajałe, bez objawów gnicia będą przyjęte w ilościach, miejscach i terminach wskazanych przez Cukrownię. Dostarczony do punktu odbioru surowiec nie może zawierać więcej niż 20 proc. zanieczyszczeń. Trudno więc stwierdzić, że co najmniej część odbieranych w styczniu buraków nie spełniało tych wymogów.

Wśród zadanych przez nas pytań nie było pytania o ceny buraków w KGS S.A., bo te znamy.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu