Szkodniki mogą zniszczyć nawet 100 proc. plonu. Postaw na ochronę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Sumi Agro Poland, (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-06-2015,10:50 Aktualizacja: 11-06-2015,11:06
A A A

Szkodniki wiśni i czereśni, w zależności od nasilenia ich obecności na drzewach owocowych powodują zróżnicowane zagrożenie dla plonu owoców.

Spośród wielu gatunków szkodników tylko niektóre występują na wiśni i czereśni, jednak ich żerowanie może powodować duże straty, wynikające nie tylko ze zmniejszenia plonu, ale także pogorszenia jego jakości, osłabienia drzew i wzrostu ich wrażliwości na potencjalne infekcje.

W ostatnich sezonach, w sadach czereśniowych i wiśniowych największe straty wyrządzają nasionnice, których larwy powodują robaczywienie owoców. Szacuje się, że szkodniki te w sadach czereśniowych mogą zniszczyć nawet 80-100 proc. plonu, w wiśniowych zaś nawet 30 proc.

W sadach czereśniowych muchy pojawiają się w drugiej połowie maja, a w wiśniowych dwa tygodnie później. Lot much jest bardzo rozciągnięty w czasie i trwa nawet w trakcie zbioru owoców.

Dlatego w okresach intensywnego lotu much należy wykonywać zabiegi zwalczające szkodnika, wyznaczając termin wykonania oprysków na podstawie odłowów imago na żółte pułapki lepowe. Próg zagrożenia to odłowienie średnio dwóch much/pułapkę, przy obserwacjach dokonywanych co drugi dzień.

Mospilan 20 SP od Sumi Agro Poland wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu tych groźnych szkodników czereśni i wiśni. Środek stosowany do walki z nasionnicami efektywnie zwalcza także inne szkodniki wiśni i czereśni - mszyce, w tym powszechnie występującą mszycę wiśniowo-przytuliową. Na wiśniach może rozwijać się 10-13 pokoleń tego szkodnika, na czereśniach - 6-7 pokoleń.

Mszyca ta licznie występuje w młodych sadach, jej rozwojowi sprzyja ciepła wiosna i umiarkowane opady deszczu. Wartość progu zagrożenia to 1 drzewo z koloniami mszyc/50 drzew. Jednak w zależności od warunków pogodowych, w niektórych latach, mimo przekroczenia wartości progu zagrożenia gatunek ten nie wyrządza znaczących szkód w sadzie.

Tabela. Zastosowanie środka Mospilan 20 SP w uprawie wiśni i czereśni

Zwalczany organizm

Dawka/ha*

Termin stosowania

Nasionnica trześniówka

0,125 kg

Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj. W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych.
Mszyce

0,125 kg

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa

W uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Zwójka bukóweczka, siatkóweczka, różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

0,2 kg + Slippa 0,2 l

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji. W sezonie można wykonać 2 zabiegi. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Śluzownica ciemna

0,2 kg

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).
Licinek tarninaczek

0,2 kg

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).
Kwieciak pestkowiec

0,2 kg

Zabieg wykonywać w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

* maksymalna i zalecana dawka jednorazowego zastosowania

Uwaga! Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych) wynosi 2. Dlatego przyjmując konieczność użycia Mospilanu 20 SP w celu zwalczania nasionnic nie powinno się planować jego użycia w innych terminach. Karencja - 14 dni.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!