Mieszaniny fabryczne do wczesnych zabiegów herbicydowych w zbożach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Inż. Adam Paradowski IOR-PIB Poznań, (bea) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2015,11:45 Aktualizacja: 07-04-2015,19:16
A A A

W zależności od rodzaju substancji aktywnej oraz gatunków zbóż, mieszaniny fabryczne herbicydów rejestrowane są do wczesnych zabiegów w dość szerokich terminach stosowania.

Nieco mniej popularną mieszaniną (niż difuflenikan i izoproturon) jest metrybuzyna i flufenacet, oferowana w formie herbicydu Expert Met 56 WG. Środek również jest przeznaczony do wczesnych zabiegów (BBCH 10-13). Pod względem selektywności jest uniwersalny, zalecany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych.


metrybuzyna + flufenacet: Expert Met 56 WG: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.


Kolejna możliwość wykonania wczesnego zabiegu w fazie od szpikowania do trzeciego liścia (BBCH 10-13), to odchwaszczanie pszenicy ozimej preparatami Boxer 800 EC lub Tajpan 800 EC (prosulfokarb). Substancja czynna jest stosunkowo selektywna i zgodna w mieszaniu z innymi. Być może wkrótce nastąpi rozszerzenie rejestracji o inne gatunki zbóż oraz łącznie z innymi preparatami.


prosulfokarb – Boxer 800 EC, Tajpan 800 EC: gwiazdnica pospolita, jasnoty, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.


Nowości rejestracyjne

Do nowych mieszanin fabrycznych należy zaliczyć analogiczne herbicydy o handlowych nazwach Bizon, Legion i Viper. W ich skład wchodzą diflufenikan, florasulam i penoksulam. Penoksulam jest zupełnie nową substancją czynną na krajowym rynku, w tych preparatach odpowiedzialną za zwalczanie wrażliwych biotypów miotły zbożowej. Środki są zarejestrowane we wszystkich zbożach ozimych, chociaż różnią się terminami stosowania. W życie można je stosować w fazie od pierwszego do czwartego liścia (BBCH 11-14), natomiast w pozostałych zbożach termin jest rozszerzony do trzech rozkrzewień, czyli do BBCH 23. Dawka jest jednolita i prosta do zastosowania – we wszystkich przypadkach wynosi 1,0 l/ha.


diflufenikan + florasulam + penoksulam – Bizon, Legion, Viper: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.


Izoproturon jako komponent mieszanin jest zalecany doglebowo, ewentualnie wcześnie nalistnie. Stosowany jako pojedyncza substancja czynna, mimo działania doglebowego, jest zalecana nalistnie. Należy wziąć pod uwagę, że rzeczywiście działa doglebowo i im jest stosowany na młodsze chwasty, tym można spodziewać się wyższej skuteczności. Miotłę zbożową najlepiej zwalcza w fazie od dwóch liści do początku krzewienia (BBCH 12-21), ale hamuje jej rozwój także w późniejszych fazach rozwojowych.

Jako pojedyncza substancja czynna zalecany jest w różnych terminach. Pod handlową nazwą Izoproturon 500 SC zalecany jest tylko w pszenicy w fazie od jednego do 6 liści (BBCH 11-16), jako Protugan 500 SC we wszystkich zbożach ozimych (ale w zróżnicowanych dawkach) w fazie od dwóch do pięciu liści (BBCH 12-15), jako Harpun 500 SC ponownie tylko w pszenicy, ale w fazie trzech do czterech liści (BBCH 13-14). Pozostałe formy użytkowe izoproturonu posiadają tylko wiosenną rejestrację. Izoproturon stosunkowo słabo się przemieszcza w glebie (słabiej niż do niego podobny i porównywany chlorotoluron), stad bardziej nadaje się na stanowiska z uproszczona uprawą.


izoproturon – Harpun 500 SC, Izoproturon 500 SC, Protugan 500 SC: bodziszek drobny dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, niezapominajka polna, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne.


Zasadsa wzajemnego uznawania

W ramach aktualnych zarządzeń Unii Europejskiej można wykorzystać przepisy umożliwiające rejestrowanie środków dopuszczonych wcześniej do stosowania w innych krajach członkowskich. Właśnie na zasadzie wzajemnego uznawania zezwoleń, zarejestrowano od lat stosowany na terenie Niemiec herbicyd Lexus 50 WG, zawierający kolejny związek z grupy sulfonylomoczników – flupyrsulfuron metylowy. Preparat jest przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i wrażliwych (nieuodpornionych) gatunków jednoliściennych w jęczmieniu, pszenicy i pszenżycie, od pierwszego liścia do końca krzewienia (BBCH 11-29). Tylko w pszenicy można go wykorzystać do zabiegów wiosennych.


flupyrsulfuron metylowy – Lexus 50 WG: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumianek polny, rumian polny, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.


Drugi związek z grupy moczników, po izoproturonie, to chlorotoluron. Podobnie i jego terminy stosowania można uznać za nieco „rozstrzelone”, ponadto „wymieszane” pod względem określeń terminów uwzględniających fazy wzrostu i warunki klimatyczne.

Tolurex 500 SC jest zalecany od dwóch liści jęczmienia, pszenicy i pszenżyta do momentu wystąpienia pierwszych przymrozków. W życie z kolei, jest zalecany w pełni krzewienia. Jego odpowiedniki Lentipur Flo 500 SC i nowszy Dicurex Flo 500 SC, zgodnie z treścią etykiety można stosować we wszystkich zbożach ozimych od fazy 3 liści do tzw. końca wegetacji jesiennej.

Ograniczenia stosowania tej substancji czynnej w warunkach obniżonej temperatury (przymrozki) są dyskusyjne. Jeszcze kilka lat temu w celu zwalczania miotły zbożowej chlorotoluron w dawce 500-800 g s.cz./ha był zalecany do zabiegów podczas zimy. Warunkiem była temperatura nie przekraczająca podczas zabiegu minus 3oC i brak okrywy śnieżnej na polu. W etykiecie preparatu Tolurex 500 SC zamieszczona jest informacja „W temperaturze poniżej 0ºC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza”.

Również w etykietach preparatów jest zamieszcona uwaga, że w przypadku nierównomiernych wschodów na zbożach mogą wystąpić uszkodzenia. Zalecenia niemieckie są jeszcze bardziej szczegółowe, informując w których zbożach (odmianach) chlorotoluron można stosować, a w których nie. Dość równomierne przenikanie substancji czynnej w głąb gleby preferuje stosowanie jej na stanowiskach z głęboką orką (w odróżnieniu od izoproturonu).

W ramach mieszanin fabrycznych chlorotoluron jest również zalecany łącznie z omówionym diflufenikanem. W zależności od producenta preparaty zarejestrowano do stosowania pszenicy i pszenżycie (Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC), a w jednym przypadku dodatkowo w życie (Legato Pro 425 SC). W najbliższym czasie etykieta preparatu Snajper 600 SC ma być rozszerzona.


chlorotoluron – Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

chlorotoluron + diflufenikan – Dyplomata 600 SC, Legato Pro 425 SC, Snajper 600 SC: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik perski i polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement