Jak stosować środki ochrony roślin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (Fem)
24-04-2014,14:15 Aktualizacja: 13-11-2014,14:22
A A A

23 kwietnia ukazało się rozporządzenie ministra rolnictwa określające warunki stosowania środków ochrony roślin zarówno opryskiwaczami naziemnymi, jak i sprzętem agrolotniczym.

Środki ochrony roślin można stosować na otwartym terenie przy użyciu sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek. Wykonując opryski opryskiwaczami ciągnikowymi i samobieżnymi polowymi lub sadowniczymi trzeba zachować odległość 3 m od krawędzi dróg publicznych (z wyłączeniem dróg gminnych oraz powiatowych). Dla opryskiwaczy ciągnikowych sadowniczych i samobieżnych sadowniczych obowiązuje odległość 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, a dla opryskiwaczy ciągnikowych polowych i samobieżnych polowych ta minimalna odległość wynosi 1 m.

Używając sprzęt agrolotniczy należy zachować odległość 100 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, niebędących celem zabiegu, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych miejsc i obiektów.

Jeśli sprzęt do oprysków zamontowany jest na śmigłowcu, odległości minimalne wynoszą: 15 m od krawędzi dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo i innych niebędących celem oprysków oraz 20 m, jeśli wiatr nie wieje w stronę pasieki.

Jeśli sprzęt do oprysków zamontowany jest na statku powietrznym innym niż śmigłowiec minimalne odległości wynoszą co najmniej 20 m od pasiek, krawędzi dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, które nie są celem zabiegów, gdy wiatr nie wieje w stronę tych obiektów.

To minimalne odległości, które trzeba zachować w czasie zabiegów środkami ochrony roślin, ale może się zdarzyć, że producent pestycydu poda w etykiecie odległości większe – wtedy należy je zachować.

Natomiast pestycydy, dla których minister rolnictwa wydał zezwolenie na wprowadzenie do obrotu przed 14 czerwca 2011 r. i których etykieta nie określa minimalnych odległości od wrażliwych obiektów, można stosować wtedy, gdy zachowana zostanie minimalna odległość 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować tylko wtedy, gdy wiatr nie przekracza 4 m/s, a stosując sprzęt agrolotniczy należy uwzględnić jeszcze dwa warunki: wilgotność powierza nie może być mniejsza niż 60 proc., a obszar zastosowania środków nie może być mniejszy niż 3 ha.

Rozporządzenie wejdzie w życie 6 maja.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu