Odczyn i zasobność - ważne badanie gleby

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
13-07-2015,7:40 Aktualizacja: 13-07-2015,9:36
A A A

Rozpoczęły się zbiory jęczmienia ozimego, rzepak też już czeka. To bardzo dobry moment na pobranie próbek gleby celem oznaczenia odczynu gleby oraz zasobności w przyswajalne makro- i mikroelementy w stacji chemiczno-rolniczej. Bez znajomości odczynu i zawartości składników pokarmowych trudno mówić o poprawnym nawożeniu.   

Próbki najlepiej jest pobierać za pomocą lasek glebowych, które można kupić w Internecie już za nieco ponad 100 zł. Można do tego celu wykorzystać także szpadle, starając się, aby pobrana gleba była reprezentatywna dla całego pola.  

Dane muszą być wiarygodne, więc trzeba przyłożyć do starannego pobranie gleby. Najlepiej jest przestrzegać Instrukcji pobierania próbek glebowych, opracowanej przez stacje chemiczno-rolnicze:

 • przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań;
 • na polach tych należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak;
 • próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie);
 • powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4 ha;

Nie każda gleba lubi odczyn obojętny. O tym trzeba pamiętać

Jeśli rolnik zdecyduje się na wapnowanie, na które gorąco namawiamy, to powinien uwzględniać rodzaj gleby, a mówiąc precyzyjnie jej kategorię agronomiczną na danym polu. Nie jest prawdą, jak mylnie sądzi część rolników, że...

 • próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy;
 • próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X;
 • aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych poruszając się po przekątnych pola lub zygzakiem, zaleca się prostopadły kierunek pobierania w stosunku do zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie);
 • próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg;
 • próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby 0-20 cm, kolejno wykonując czynności:
 1. w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać;
 2. pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby;
 3. wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej);
 4. wykonać pełny obrót i wyjąć laskę;
 5. zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do pojemnika skrobaczki;
 6. po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek;

Dostosuj dawkę wapna do odczynu. Nie przesadzaj

Tak, jak w każdej formie nawożenia, również w wapnowaniu przesada nie jest wskazana, a nawet szkodliwa. Dawki wapna nawozowego muszą być dostosowane do aktualnego pH, które trzeba określić w stacji chemiczno-rolniczej. Są one...

 • próbek nie należy pobierać:
 1. na obrzeżach pola do 5 m;
 2. w miejscach po stogach i kopcach;
 3. w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach;
 4. w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki);
 5. należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby;
 • trzeba zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola;
 • próbki tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć najlepiej samemu do stacji chemiczno-rolniczej, co przyśpieszy przeprowadzenie analiz i uzyskanie wyników.

 

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu