Stawki dopłat do nasion niższe niż przed rokiem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2020,13:50 Aktualizacja: 10-03-2020,13:57
A A A

Po długim oczekiwaniu pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019.

Zaproponowane stawki, to:

 • 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

  materiał siewny,siew, dopłaty do materiału siewnego, arimr, materiał siewny kategorii elitarny

  Będzie budżet państwa, to będą dopłaty do nasion

  Kiedy rolnicy otrzymają dopłaty do materiału siewnego za 2019 rok? Niewykluczone, że dopiero, gdy będą już składać wnioski za rok bieżący. To nie tylko kwestia limitu de minimis, ale także budżetu państwa na 2020 rok. Jesienią ub.r. gospodarze...
 • 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych
 • 342,95 zł - w przypadku ziemniaków

Kwoty są mniejsze niż za 2018 r., kiedy wynosiły odpowiednio: 102,14 zł, 163,42 zł i 510,70 zł.

"Stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami. W 2019 r. złożono 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty. Wnioski były składane od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W dokumencie podkreślono, że stawki dopłat do poszczególnych grup lub gatunków roślin określono, mając na uwadze, że:

 • na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 r. przeznaczono kwotę 75 mln zł
 • producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych: 869 712 ha w przypadku zbóż, 29 816 ha w przypadku roślin strączkowych, 35 203 ha w przypadku ziemniaka

"Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia skróci i przyspieszy wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu" - podano w uzasadnieniu do projektu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement