Zasady dofinansowania bioasekuracji w strefach ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
20-03-2018,20:45 Aktualizacja: 20-03-2018,21:17
A A A
Rolnicy prowadzący produkcję na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) do końca ubiegłego roku powinni dostosować gospodarstwa do wymogów bioasekuracji. Rząd przeznaczył na ten cel pulę pieniędzy, ale nie wszyscy hodowcy otrzymają dofinansowanie. 
 
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej w dniu 22 stycznia br. skierował pismo do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z pytaniem jaki termin dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji obowiązywał rolników prowadzących produkcję w strefach ASF.
 
ASF, odstrzał dzików, odstrzał sanitarny, dziki

ASF. Strategia redukcji populacji dzików w Polsce

Strategia obniżania populacji dzików na terytorium Polski ma ograniczyć szerzenie się wirusa ASF i pomóc w zwalczaniu choroby. Jednym z jej założeń jest odstrzał sanitarny skierowany głównie na pozyskanie samic dzika.  ...
MRiRW poinformowało, że termin ten upłynął 31 grudnia 2017 r. Wśród wymogów było zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz pomieszczeń wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m. Płot na całej długości powinien być związany na stałe z podłożem, aby uniemożliwić dostęp dzików na teren gospodarstwa.
 
Wielu rolników nie posiadało pieniędzy na sfinansowanie budowy ogrodzenia, dlatego wstrzymali oni wymagane inwestycje do czasu uzyskania dofinansowania.
 
Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, której celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW 2014-2020 odbyły się w terminach: 28.09.2017 r., 27.10.2017 r. oraz od 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r.
 
W piśmie przygotowanym przez MRiRW czytamy, że koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione od dnia, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.
 
Oznacza to, że rolnicy, którzy wprowadzili zasady bioasekuracji na własny koszt i później wystąpili z wnioskiem nie otrzymają dofinansowania.
 
Pismo MRiRW znajdziesz tutaj.
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA