Wyrównanie dochodów dla hodowców. Jaki będzie mnożnik?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2020,8:00 Aktualizacja: 07-11-2020,21:11
A A A

Pomoc ze względu na obniżone dochody z tytułu sprzedaży świń z obszarów dotkniętych lub zagrożonych ASF przewiduje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Akt, który jest poddawany konsultacjom społecznym, ma na celu uruchomienie w 2020 r. pomocy dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem ASF.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, krajowa cena tuczników

Rynek tuczników w Polsce ustabilizował się?

Cena zakupu żywca wieprzowego w Polsce w trzecim tygodniu października utrzymała się bez zmian. Jednocześnie była ona o 2% niższa niż przed miesiącem oraz o 24% niższa niż przed rokiem.   W zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego...

Ma być udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.

"W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby kwota udzielanej pomocy była obliczana jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem albo średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie" - sprecyzowano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Co istotne, pomoc za II lub III kwartał 2020 r. zostanie obniżona o kwotę pomocy przyznaną producentowi świń na podstawie przepisów o pomocy na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego PROW 2014-2020 z tytułu posiadania świń.

trzoda chlewna, rozwój sektora trzody chlewnej w Hiszpanii, wydajność, ochrona zdrowia zwierząt, dobrostan, FCR,

Wydajność produkcji świń i zrównoważony rozwój to ich cel

Hiszpański przemysł trzody chlewnej w ostatnich latach zwiększył produkcję o ponad 1 mln świń rocznie. W samym 2019 r. do ubojni trafiło ponad 53 mln sztuk trzody chlewnej.    Producenci trzody chlewnej w Hiszpanii jako priorytet traktują...

W projekcie rozporządzenia zaproponowano ponadto, aby w przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc, przekracza łącznie kwotę, jaka może zostać przeznaczona na tę pomoc w wysokości 53 mln 282 tys. zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosować współczynnik korygujący.

"Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów. Powyższe wyłączenie w zakresie sprzedaży świń w ramach prowadzenia działalności innej niż produkcja świń wprowadzono mając na uwadze fakt, że rekompensaty powinny przysługiwać tylko producentom świń, a więc tym którzy ponieśli straty na ich chowie" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wnioski będą składane do 20 listopada do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń kierownika biura powiatowego ARiMR.
 

  • Więcej informacji na temat afrykańskiego pomoru świń znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2020

Hoduj z głową świnie:

-Krajowe źródła biała

-Kiedy i gdzie giną prosięta

-Od wyproszenia do krycia

-Trudny rok

-Rozpoczął hodowlę od nowa

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2020

Hoduj z głową bydło:

-Wysokie przyrosty się opłacają

-Młóto browarniane dla opasów

-500+ dla krowy

-Co na początek laktacji?

-Schorzenia racic w praktyce

PRENUMERATA