ASF. Oni wiedzą jak sprawniej zwalczać chorobę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
24-10-2020,13:15 Aktualizacja: 24-10-2020,13:14
A A A

Hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele organizacji branżowych związanych z hodowlą świń, we wrześniu uczestniczyli w posiedzeniu Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF. Podczas spotkania rozmawiano o największych zagrożeniach, z którymi obecnie zmaga się sektor trzody chlewnej.

Obrońcy praw zwierząt, zdaniem hodowców, stanowią bardzo duże zagrożenie dla bioasekuracji gospodarstw i zagrażają rozprzestrzenianiu wirusa ASF na kolejne stada świń w Polsce.

Jeśli sejm odrzuci poprawki wprowadzone przez senat w ustawie o ochronie zwierząt, organizacje prozwierzęce będą mogły wejść na teren fermy. Ponadto otrzymają one uprawnienia podobne do Inspekcji Weterynaryjnej.

  • Obrońcy praw zwierząt stanowią bardzo duże zagrożenie dla bioasekuracji ferm
  • W strefie niebieskiej na zachodzie kraju brakuje ubojni świń
  • Różnica w cenach skupu między strefą białą a niebieską powinna być rekompensowana
  • Presja wirusa ASF w środowisku wciąż rośnie
  • Strefy niebieskie w niektórych regionach powinny być znoszone już po 3 miesiącach.

ognisko ASF, trzoda chlewna, wirus asf, afrykański pomór świń, świnie, GLW, prosięta, tuczniki, ASF, zakażone świnie

Liczba ognisk ASF przekroczyła 100

Ognisko ASF nr 101 w 2020 roku zostało potwierdzone przez Główny Inspektorat Weterynarii. Wybuchło ono w województwie lubelskim. Zbliżamy się do rekordowej liczby ognisk ASF z 2018 roku, która wynosi 109. Główny lekarz...

Nie ma zakładów ubojowych w strefie niebieskiej

Hodowcy świń ze strefy niebieskiej, zwłaszcza na zachodzie Polski, mają wciąż duże problemy ze sprzedażą tuczników. Brakuje tam zakładów ubijających świnie właśnie z tej strefy. Zdaniem członków porozumienia, niezbędny jest nacisk na sieci handlowe, aby odbierały wyprodukowane tam produkty wieprzowe.

Większy popyt na wieprzowinę ze strefy niebieskiej, zdaniem przedstawicieli porozumienia, przyczyni się do uruchomienia dodatkowych ubojni i zmniejszy różnice cenowe w stosunku do strefy białej. Do rozmów powinny być włączone organizacje branżowe, strona rządowa i przedstawiciele sieci handlowych.

"Wnioskujemy, aby różnica w cenach skupu pomiędzy strefą białą a niebieską była rekompensowana ze Skarbu Państwa. Postulujemy aby zakłady, które uzyskały pozwolenie na ubój świń ze strefy niebieskiej, były uwidocznione na stronie internetowej GIW" czytamy w komunikacie podsumowującym spotkanie porozumienia.

strefa niebieska, strefa czerwona, obszar zagrożony, wirus ASF, afrykański pomór świń, hodowcy trzody chlewnej

ASF. Te gminy przeniesiono ze strefy niebieskiej do czerwonej

Główny lekarz weterynarii przez cały czas prowadzi działania na rzecz zmniejszania ustanowionego w przepisach UE w związku z ASF obszaru zagrożenia czyli tzw. strefy niebieskiej. Polskie służby weterynaryjne w październiku złożyły do Komisji...

Problemy z przemieszczaniem świń

Rolnicy, którzy znajdują się w strefach niebieskich i czerwonych, wciąż mają problemy z przemieszczaniem świń z powodu braku zgody powiatowego lekarza weterynarii.

Porozumienie wnosi o jednoznaczne uregulowanie tej kwestii przez wydanie odpowiednich wytycznych przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Zwalczanie ASF jest nieskuteczne

Hodowcy uważają, że plan zwalczania ASF opracowany przez Centralny Sztab Kryzysowy jest nieskuteczny i wymaga zmian. Przede wszystkim brakuje w nim przedstawicieli branży.

"Postulujemy wprowadzenie przedstawicieli porozumienia do sztabu centralnego oraz wojewódzkich. Współpraca wojewodów, samorządów, organizacji rolniczych, inspekcji weterynaryjnej, kół łowieckich, służb leśnych jest niezbędna w zwalczaniu ASF" czytamy w komunikacie.

asf w Niemczech, przypadek ASF, padły dzik, Niemcy, wirus ASF w Niemczech, odstrzał dzików, biała strefa, zwalczanie ASF

ASF w Niemczech. 71 zakażonych dzików i biała strefa

Niemieckie służby planują wyznaczenie tzw. białej strefy czyli ogrodzonych pasów o szerokości 5 km otaczających terytorium, na terenie którego występują zakażenia wirusem ASF u dzików. Powierzchnia pasa ma wynieść około 290 km...

Członkowie porozumienia ds. Walki z ASF zwracają uwagę na fakt, że presja wirusa w środowisku wciąż rośnie. ASF rozprzestrzenia się na wschodzie, zachodzie, a także w centralnej części kraju. Łącznie w 2020 roku potwierdzono 3413 przypadków oraz 101 ognisk.

Kolejnym argumentem wniesionym przez porozumienie branżowe jest prośba o bardziej skuteczne działania na szczeblu Komisji Europejskiej w sprawie znoszenia stref niebieskich.

Strefy niebieskie w niektórych regionach powinny być znoszone już po 3 miesiącach.

Ludzie powinni wiedzieć

Hodowcy chcą, aby przyczyny wybuchu poszczególnych ognisk ASF były ujawniane anonimowo. Są one bowiem cennym i niezbędnym źródłem wiedzy dla rolników do poprawy stosowanych przez nich zasad bioasekuracji.

ognisko ASF, trzoda chlewna, wirus asf, afrykański pomór świń, świnie, GLW, prosięta, tuczniki, ASF, zakażone świnie

Wybuchło 100. ognisko ASF. Zbliżamy się do rekordu

Główny lekarz weterynarii potwierdził 100. ognisko ASF w Polsce. Jest to zarazem 15, które w tym roku wybuchło w województwie podkarpackim. Ognisko ASF nr 100 zostało potwierdzone na podstawie wyników badań z 9...

Porozumienie postuluje również, aby państwo prezentowało wszystkie poniesione przez nie koszty na nadzór weterynaryjny, badania laboratoryjne, odstrzały sanitarne, odszkodowania tytułem likwidacji ogniska ASF itd.

Koszty te w zestawieniu z dodatkowymi wydatkami oszacowanymi przez rolników i przemysł mięsny mogą uświadomić społeczeństwu całkowite koszty finansowe walki z chorobą.

W skład porozumienia wchodzą KZP-PTCH POLPIG, Związek Polskie Mięso, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

  • Więcej informacji na temat afrykańskiego pomoru świń znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA