Polska wołowina obiera kierunek na zrównoważony rozwój

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KIL-W (em) | redakcja@agropolska.pl
26-11-2018,16:10 Aktualizacja: 27-11-2018,19:04
A A A

Rada Sektora Wołowiny w ramach realizacji strategii Polska Wołowina 2022 zainicjowała prace platformy do spraw zrównoważonej wołowiny, której celem będzie szybkie opracowanie standardów w tym zakresie.

Będą dotyczyć w szczególności ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ograniczenia stosowania antybiotyków dla zwierząt, a także zarządzania gospodarstwem hodowlanym
i produkcyjnym.

PFHBiPM, bydło mleczne, choroby, konferencja

O chorobach krów rozmawiali w Piątnicy

Ketoza, hipokalcemia oraz mastitis, to najpopularniejsze choroby krów mlecznych. O ich profilaktyce i leczeniu dyskutowano podczas konferencji zatytułowanej Nauka Praktyce.   Hodowcy bydła i producenci mleka spotkali się 16 i 17...

Jednym z wyzwań jakie stoją przez polskim sektorem wołowiny jest dostosowanie się do globalnych trendów, które coraz bardziej dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonej hodowli zwierząt.

Ten aspekt jest również widoczny w założeniach nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Czy w kontekście zmieniających się preferencji konsumentów nasza wołowina może być nadal konkurencyjna na europejskim i światowym rynku jeśli nie będzie zrównoważona?

- Znaczna część naszych prac powinna się koncentrować na zrównoważonym charakterze podstawowej produkcji wołowiny. Jeszcze niedawno wiele słyszeliśmy o tych koncepcjach, teraz stają się faktem. Czas, aby hasło "zrównoważona wołowina" wypełnić treścią - przekonywał Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego podczas spotkania, które odbyło się w Warszawie z inicjatywy Rady Sektora Wołowiny.  

wołowina, produkcja wołowiny, konsumpcja wołowiny, rynek mięsa, import wołowiny, handel mięsem

Producenci wołowiny korzystają z rosnącego popytu

Ceny na rynku wołowiny są bardzo stabilne, a rosnący popyt eksportowy pokrywany jest przez zwiększającą się produkcję. W pierwszych siedmiu miesiącach br. wywóz tego mięsa z Polski wzrósł aż o 3,8 proc. Głównym odbiorcą...

Poza przedstawicielami wszystkich uczestników łańcucha dostaw, w dyskusji w stolicy wzięli udział reprezentanci m.in. Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Instytutu Ochrony Środowiska PIB w Warszawie, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

- Globalnie prace na rzecz zrównoważonej wołowiny skupiają się na pięciu obszarach: zasobach naturalnych, ludziach i społeczeństwie, zdrowiu i dobrostanie zwierząt, żywności, a także efektywności i innowacyjności - poinformował Marcin Sokołowski, przedstawiciel OSI Food Solutions Poland, uczestnik prac na rzecz zrównoważanej wołowiny w ramach SAI Platform.  

- Z naszymi partnerami staramy się nie tylko wypracowywać nasze wewnętrzne standardy, ale również uczestniczyć w pracach organizacji, które takie standardy kształtują - globalnie i lokalnie - dodał.  

QMP, wołowina, bydło mięsne, certyfikat

O wołowinie i certyfikacji QMP

Hodowcy bydła mięsnego i producenci wołowiny spotkali się w gospodarstwie rolnym z certyfikatem Quality Meat Program (QMP), gdzie dowiedzieli się o korzyściach uczestnictwa w programie. Prelegenci rozmawiali również o klasyfikacji wołowiny...

Wiele krajów z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Unii Europejskiej oraz Australia i Nowa Zelandia realizują od kilku lat zaawansowane programy na rzecz zrównoważonej wołowiny. Aby branża była w stanie się obronić przed zarzutami negatywnego wpływu na środowisko naturalne, niezbędne jest wkroczenie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju także w Polsce.

Pierwsze organizacje złożyły już podpisy pod listem intencyjnym powołującym do życia platformę do spraw zrównoważonej wołowiny, której celem będzie wypracowanie i upowszechnienie standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce.

Prace będą się skupiały na takich obszarach jak: środowisko (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), zdrowie i dobrostan zwierząt, ograniczenie stosowania antybiotyków dla zwierząt oraz zarządzanie gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że przedkonkurencyjny dialog tak szerokiego grona podmiotów, przy wsparciu administracji publicznej, może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności rodzimej wołowiny na rynku europejskim i globalnym. Zrównoważony rozwój sektora leży w interesie wszystkich - począwszy od producentów, a na konsumentach skończywszy.

wołowina, eksport wołowiny, białoruś, handel mięsem, Szymon Giżyńsk, Iwan Silhiń

Polska wołowina jedzie na Białoruś. Wszystkie zakazy zostały zniesione

Wiceministrowie rolnictwa Polski i Białorusi, Szymon Giżyński i Iwan Silhiń, poinformowali, że usunięte zostały przeszkody, jakie napotykał polski eksport wołowiny. W Mińsku odbyło się VII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej do spraw...

Zgodnie z ustaleniami Rada Sektora Wołowiny będzie reprezentowała nowo powołaną platformę podczas prac Europejskiego Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Wołowiny.

- Dzięki utworzeniu platformy możemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu standardów zarówno na poziomie europejskim, jak i  globalnym. Rośnie zainteresowanie konsumentów produktami opatrzonymi certyfikatami ekologicznymi w szerokim tego słowa znaczeniu, bez wątpienia w tym kierunku powinniśmy działać - zaznaczył Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Rada Sektora Wołowiny została utworzona w grudniu 2016 roku, przez 6 organizacji branżowych: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Polskie Mięso.

Jej celem jest wspólna praca nad rozwojem sektora wołowiny. Rada opracowała i wdraża strategię "Polska Wołowina 2022".


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA