Hodowcy poprawili rozród krów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
29-04-2021,9:55 Aktualizacja: 29-04-2021,9:51
A A A

Rozród krów mlecznych ma decydujący wpływ na długość użytkowania tych zwierząt, a skuteczna inseminacja i wycielenia to warunki niezbędne do opłacalnej produkcji mleka.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w corocznych wynikach oceny użytkowej, szczególną uwagę zwraca na rozród krów. Oceniane parametry w najnowszych wynikach użytkowości mlecznej są lepsze niż w 2019 roku.

PFHBiPM informuje, że jednym z najważniejszych parametrów wskazujących na funkcjonowanie rozrodu w stadzie jest długość okresu międzywycieleniowego. Oznacza on czas, jaki upływa od jednego wycielenia do kolejnego.

  • Hodowcy poprawili parametry rozrodu krów mlecznych w Polsce
  • Okres międzywycieleniowy w 2020 r. wyniósł 430 dni
  • Wiek pierwszego wycielenia jałówek wyniósł 804 dni
  • Okres międzyciążowy w 2020 r. liczył 146 dni
  • Długość ciąży krów w najnowszych wynikach wyniosła 279 dni

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy, InConventus Group Sp. z o.o., spotkanie hodowców bydła mlecznego,

Hybrydowe Dni Mlecznej Fermy już niebawem

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy jest organizowany przez InConventus Group Sp. z o.o. W tym roku przyjął on formę hybrydową, czyli połączenia offline z online.    W ramach Narodowych Dni Mlecznej Fermy są planowane dwa spotkania. Pierwsze z...

Parametry rozrodu są lepsze

Krowy mleczne powinny charakteryzować się więc możliwie jak najkrótszym okresem międzywycieleniowym, najlepiej nie przekraczającym 400 dni. Wówczas mniejsza jest odległość między kolejnymi szczytami laktacji oraz podnosi się częstotliwość urodzeń cieląt.

Okres międzywycieleniowy w najnowszych wynikach oceny użytkowości mlecznej wyniósł 430 dni. Tym samym był on o 3 dni krótszy niż w 2019 roku, kiedy jego długość wyniosła 433 dni.

Wynik ten stawia Polskę nas na równi z takimi krajami jak Węgry, Hiszpania, Serbia czy Chorwacja.

Najlepsze wartości tj. poniżej 400 dni, osiągają hodowcy w Irlandii, Austrii, Czechach oraz Szwecji.

Wiek pierwszego wycielenia jałówek to kolejny ważny wyznacznik, który wskazuje na wydajność mleka w czasie pierwszej laktacji.

Wiek pierwszego wycielenia jałówek w 2020 roku zmniejszył się o 8 dni z 812 do 804.

Do kolejnych parametrów określających rozród należą średni okres międzyciążowy, który zgodnie z najnowszymi wynikami liczy 146 dni, średnia długość ciąży, która wynosi 279 dni oraz okres zasuszenia tj. 58 dni.


 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA