Projekty służące rozwojowi wsi będą szybciej wdrażane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-11-2018,13:50 Aktualizacja: 20-11-2018,13:56
A A A

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich skierowano do drugiego czytania. Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

podlasie, aktywizacja obszarów wiejskich, kosw, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, prow

KSOW wesprze aktywizację na wsi

Podlasie przeznaczy ponad 630 tys. zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na promocję produktów lokalnych, edukację o smogu na wsi czy badania opłacalności produkcji w rolnictwie ekologicznym. W Białymstoku podpisano umowy w tej...

Biuro legislacyjne zaproponowało kilka poprawek o charakterze redakcyjnym, które we wtorek zostały przyjęte.

Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa poinformował, że nowe przepisy zostały zaproponowane na podstawie zebranych doświadczeń. Mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji.

Do tej pory o ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje - jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ośrodek w Brwinowie oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort pod kątem merytorycznym. Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało brwinowskie CDR i ono też będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

Fundusz Innowacji i Rozwoju, rozwój rolnictwa, jan krzysztof ardanowski, ministerstwo rolnictwa, eksport żywności, kowr

Fundusz Innowacji i Rozwoju będzie wspierał rozwój rolnictwa

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa zapowiedział utworzenie w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) specjalnego Funduszu Innowacji i Rozwoju. Dodał, że ma  zacząć działać z początkiem 2019 r. Szef resortu, który...

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, natomiast w tym roku na ok. 7 mln zł. W przyszłym roku zarezerwowanych jest ok. 10,5 mln zł. Projekt własny może zgłosić każdy podmiot, natomiast konkurs ogłaszany jest przez ministerstwo rolnictwa, wraz kryteriami, które trzeba spełnić.

Beneficjentem środków może być każdy, w bazie partnerów KSOW znajduje się ok. 2,3 mln podmiotów. Mogą to być stowarzyszenia, fundacje jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne. Projekty realizowane w ramach KSOW są bardzo różnorodne

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie otrzymał np. dofinansowanie na Konkurs AgroLiga 2018; Polski Związek Hodowców Alpak na I Międzyregionalny Pokaz Alpak; Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację programu turystyka kulinarna - szansą na rozwój obszarów wiejskich; Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA na program - "Ekologia! to jest to! - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw"; Gmina Ciężkowice na program - "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny".

Projektowana nowela ponadto wprowadza zmiany, które umożliwią na wsparcie w lasach prywatnych lasów działań polegających na podniesienie odporności systemów leśnych przez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement