Dzieci na polowaniu. Sejm zajmie się nowelizacją Prawa łowieckiego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Karol Kostrzewa PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-04-2020,20:55 Aktualizacja: 14-04-2020,21:07
A A A

Obywatelski projekt dot. zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, projekt noweli Prawa łowieckiego, zakładający dopuszczenie dzieci do udziału w polowaniach, oraz projekt tzw. ustawy stop 447 - to niektóre z punktów obrad rozpoczynającego się w środę dwudniowego posiedzenia Sejmu.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, Sejm ma zacząć obrady w środę, o godz. 10, od przeprowadzenia II czytania rządowego projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt dotyczy zapewnienia kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków.

myśliwi, dziki, odstrzał sanitarny dzików, KZP-TCH POLPIG, żywność, asf, wirus asf, trzoda chlewna

Myśliwi nie polują a hodowcy świń biją na alarm

Ministerstwo Środowiska wydało komunikat precyzujący zakaz wstępu do lasu również dla myśliwych. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej informuje, że znacząco zmniejszy on możliwości działań związanych z walką...
Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu noweli Kodeksu wyborczego oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, który dotyczy ujednolicenia definicji usługi pocztowej, stanowiącej podstawę ustawowego zwolnienia wyborców niepełnosprawnych, głosujących korespondencyjnie, z opłat pocztowych dot. przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych.

Sejm ma się też zająć obywatelskim projektem noweli Prawa łowieckiego. Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach ma być dopuszczenie dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ma to pozwolić na rozwój zainteresowań dzieci, czy wspólne spędzanie czasu. Ma to też zapewnić rodzicom i opiekunom dzieci realizację władzy rodzicielskiej, przejawiającej się w decydowaniu - zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi - "o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego". Myśliwi zwracają uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, polowanie z osobami poniżej 18. roku życia jest zabronione i kwalifikowane jest jako występek.

specustawa, ASF, dziki, afrykański pomór świń

Surowe kary za utrudnienie polowania, czyli nowe prawo już obowiązuje

Opublikowana została specustawa dot. zwalczania afrykańskiego pomoru świń - poinformował w czwartek resort rolnictwa. Od dziś obowiązują jej przepisy m.in. dotyczące odstrzałów dzików i kar za utrudnianie polowań. Chodzi o ustawę z 20...
Posłowie mają zająć się też obywatelskim projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który przewiduje zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży został złożony w Sejmie jesienią 2017 r. Obywatelskie projekty nie podlegają zasadzie dyskontynuacji w momencie zakończenia kadencji parlamentarnej, w której zostały złożone. Dlatego projekt "Zatrzymaj aborcję" może być rozpatrywany w obecnym Sejmie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że prawo winno zapewnić ochronę życia człowieka od jego początku aż do naturalnej śmierci. Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej została wskazana Kaja Urszula Godek, a jako osoba uprawniona do jej zastępowania Magdalena Kaliszuk.

Ograniczenie w przemieszczaniu się, działalność rolnicza, praca w gospodarstwie

Rolnicy mogą się przemieszczać. A myśliwi?

Jestem rolnikiem. Czy mogę wykonywać swoją pracę normalnie? - brzmi jedno z pytań na rządowej stronie internetowej w związku z kolejnym wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się. Odpowiedź brzmi: tak.   Ograniczenie w przemieszczaniu...
Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach; gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Sejm ma przeprowadzić także pierwsze czytanie kolejnego obywatelskiego projektu ustawy - o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza stop 447 dotyczy ochrony własności w Polsce przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską tzw. ustawą Just 447 - o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat.

polski związek łowiecki, walka z asf w Polsce, Bogusław Pilcicki, Andrzej Czerniawki, Piotr Szalaty

Polowanie pod lupą PZŁ i prokuratury. Myśliwi złamali procedury bioasekuracji?

Polski Związek Łowiecki i białostocka prokuratura zamierzają sprawdzić, czy podczas jednego z polowań na Podlasiu, myśliwi nie złamali procedur bioasekuracji związanych z ASF. To pokłosie reportażu w TVN24, w którym Bogusław Pilcicki ujawnił...
Przyjęta przez Kongres USA ustawa o sprawiedliwości dla ofiar Holokaustu, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), została podpisana w maju 2018 r. przez prezydenta Donalda Trumpa.

Sekretarz stanu USA jest zobowiązany do przedstawienia w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych państwach albo w dorocznym raporcie o wolności religijnej na świecie sprawozdania o realizacji ustaleń zawartych w Deklaracji Terezińskiej. Deklaracja ta, przyjęta w 2009 r. przez 46 państw świata na zakończenie Praskiej Konferencji ds. Mienia Ery Holokaustu, jest niezobowiązującą listą podstawowych zasad mających przyspieszyć, ułatwić i uczynić przejrzystymi procedury restytucji dzieł sztuki oraz prywatnego i komunalnego mienia przejętego siłą, skradzionego lub oddanego pod presją w czasie Holokaustu.

Ustawa JUST nie przewiduje żadnych sankcji dla państw sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej, które nie spełniły swych obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom i dlatego ma głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

Albert Paweł Kołodziejski, łowczy krajowy, polski związek łowiecki, walka z asf w polsce, sławomir izdebski

Wniosek do premiera i ministrów. Rolnicze OPZZ chce odwołania szefa PZŁ

- Polski Związek Łowiecki nie wywiązuje się z obowiązku odstrzałów dzików, co nie pozwala na zwalczenie ASF. Wnioskujemy o natychmiastowe odwołanie Głównego Łowczego Kraju Alberta Kołodziejskiego - powiedział Sławomir Izdebski,...
W głosowaniu posłowie mają zdecydować o losie ewentualnych poprawek Senatu do dwóch ustaw związanych ze skutkami koronawirusa. W środę Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zajmie się ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i tzw. specustawą funduszową.

Ustawa dotycząca tarczy antykryzysowej, uchwalona z poprawkami przez Sejm przewiduje m.in. wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem. Ustawa trafiła do dalszych prac w Senacie.

Z kolei tzw. specustawa funduszowa - czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Posłowie zdecydują też w głosowaniu, czy wysłuchają informacji ministra klimatu na temat aktualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków wynikającego z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, tj. suszy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt