Dolnośląskie – zerwane porozumienie w sprawie państwowej ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
15-08-2015,10:10 Aktualizacja: 15-08-2015,10:23
A A A

Dwa miesiące obowiązywało porozumienie Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w sprawie zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż państwowej ziemi dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne.

Porozumienie zostało wypowiedziane przez ANR, a zawierało m.in. uzgodnione kryteria oceny ofert. Były to: powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika (30 pkt.), odległość miejsca zamieszkania rolnika od sprzedawanej nieruchomości (25 pkt.), proponowana cena nabycia (10 pkt.), powierzchnia gruntów nabytych z państwowego zasobu (20 pkt.) i dodatkowe, wybierane każdorazowo przez izbę rolniczą (uzyskane dotąd wsparcie z PROW w przeliczeniu na hektar użytków rolnych, intensywność produkcji zwierzęcej czy ubezpieczenie w KRUS - 15 pkt.).

ustawa o ustroju rolnym, wykup ziemi przez obcokrajowców, sejm

Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa ma m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z UE. Nowe przepisy nie zabraniają wprost cudzoziemcom i spółkom z...

Oburzenie z powodu zerwania porozumienia wyrazili we wspólnym komunikacie prezes Dolnośląskiej izby Rolniczej Leszek Grala i przewodniczący Dolnośląskiej Rady NSSZ „Solidarność” RI Marian Dembiński. „Powiększenie gospodarstw rodzinnych jest priorytetem w działaniach Związku i samorządu rolniczego i strony użyją wszelkich metod zmierzających do obrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych […] Związek wspólnie z Izbą żąda od ministra rolnictwa powrotu do wcześniejszych ustaleń pomiędzy związkami i izbami w sprawie zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych. W przypadku braku konkretnych rozwiązań w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, NSZZ Solidarność RI przystąpi do akcji protestacyjnej. Dolnośląska Izba Rolnicza ze zrozumieniem przyjmuje tę decyzję” – można przeczytać w komunikacie.

zakup_ziemi_anr_zachodniopomorskie_izby

Zakup państwowej ziemi w Zachodniopomorskiem

Cena za mniej punktów, a znacznie więcej np. za odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta – o takie kryteria zbywania państwowej ziemi do Agencji Nieruchomości Rolnych wystąpiła Zachodniopomorska Izba...

Zapytaliśmy u źródła o powody wypowiedzenia porozumienia. Marzena Szocińska-Klein z wrocławskiego Oddziału ANR tłumaczy, że porozumienie ws. przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości rolnych z 4 maja 2015 r. było ze strony wrocławskiego ANR „wyrazem uszanowania interesów dolnośląskich rolników celem umożliwienia rozpoczęcia rozdysponowania nieruchomości w ramach przetargów ofert pisemnych”.

– Wypowiedzenie jego warunków wiązało się z decyzją prezesa Agencji, w związku z koniecznością opracowania nowych, jednakowych dla całego kraju zasad. Wrocławski OT ANR był jednym z niewielu oddziałów, który takie porozumienie podpisał. Jednak zważywszy, że za ujednoliceniem kryteriów oceny ofert dla całej Polski występował podczas spotkania dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji w biurze prezesa Agencji, w dniu 28 maja 2015 r., również prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala, rozwiązanie to jest najbardziej obiektywnym i transparentnym sposobem postępowania – przekonuje Szocińska-Klein.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement