Zakup państwowej ziemi w Zachodniopomorskiem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
16-07-2015,9:35 Aktualizacja: 16-07-2015,9:51
A A A

Cena za mniej punktów, a znacznie więcej np. za odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta – o takie kryteria zbywania państwowej ziemi do Agencji Nieruchomości Rolnych wystąpiła Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Chodzi o ujednolicenie na terenie całego województwa kryteriów ocen stosowanych podczas przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Takie porozumienie zawarto już np. na Dolnym Śląsku.

Izba wnioskuje o kryteria stałe (60 pkt.) i dodatkowe (40 pkt.). Jeśli chodzi o te pierwsze, miałyby wyglądać tak:

  1. Cena (maksymalna liczba punktów – 10).
  2. Wpływ zakupu nieruchomości na poprawę struktury gospodarstw rodzinnych – wielkość posiadanego gospodarstwa rodzinnego (maks. – 25 pkt).
  3. Kształtowanie rozłogu gospodarstwa rodzinnego – odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta (maks. – 25 pkt).

 

ustawa o ustroju rolnym, wykup ziemi przez obcokrajowców, sejm

Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa ma m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z UE. Nowe przepisy nie zabraniają wprost cudzoziemcom i spółkom z...
Wnioskowane kryteria dodatkowe to:

  1. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych – pod uwagę bierze się grunty nabyte lub wydzierżawione dotychczas od ANR oraz grunty, co do których oferent został ustalony kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę (maks. – 10 pkt. – dla tych, którzy dotąd nie dzierżawili lub kupowali ziemi od ANR).
  2. Ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (10 pkt.).
  3. Wsparcie uzyskane w ramach PROW, SPO – działanie „Ułatwiane startu młodym rolnikom” (10 pkt. dla tych, którzy otrzymali pomoc finansową z tych źródeł).
  4. Wsparcie lokalnych gospodarstw rolnych – nieruchomości (działki) nabyte dotychczas od ANR z danego obrębu geodezyjnego oraz grunty, co do których oferent został ustalony kandydatem na nabywcę z danego obrębu geodezyjnego (10 pkt. dla tych oferentów, którzy do dnia dokonania przez komisję przetargową oceny ofert nie nabyli gruntów z danego obrębu geodezyjnego od ANR oraz nie zostali ustaleni kandydatami na nabywców takich gruntów).

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej