Składki na KRUS w pierwszym kwartale. Zobacz, ile zapłacisz

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-12-2018,8:50 Aktualizacja: 14-12-2018,9:55
A A A

Nie będzie zmian w wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Za pierwszy kwartał przyszłego roku gospodarze zapłacą takie kwoty, jak dotychczas.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za rolnika, małżonka, domownika nadal wynosi 42 zł miesięcznie. Jeżeli gospodarz, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł miesięcznie.

prow 2014-2020, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Więcej rolników dostanie więcej pieniędzy? Szykują się zmiany w PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić zmiany w działaniach PROW 2014-2020 dotyczących restrukturyzacji małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O pierwsze wsparcie do tej pory mogli występować...

Składka za tzw. pomocnika rolnika to także 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki gospodarz oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

"Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2019 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91 zł" - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pierwszym kwartale 2019 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 110 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 219 zł dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 329 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za pierwszy kwartał 2019 r. upływa 31 stycznia 2019 r., a za pomocników rolnika - za dany miesiąc z 15 dniem następnego miesiąca.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt