Więcej rolników dostanie więcej pieniędzy? Szykują się zmiany w PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2018,19:40 Aktualizacja: 11-12-2018,19:49
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić zmiany w działaniach PROW 2014-2020 dotyczących restrukturyzacji małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O pierwsze wsparcie do tej pory mogli występować rolnicy podlegający ubezpieczeniu w KRUS. Pomoc skierowana była do konkretnej grupy docelowej gospodarzy, którzy nie prowadzili innej działalności niż rolnicza - przypomina portal prow2014-2020.pl

premie dla młodych rolników, prow 2014-2020, ministerstwo rolnictwa, wsparcie dla rolnictwa

Młodzi rolnicy mają dostać wyższe premie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianami w "Premiach dla młodych rolników". Planuje się zwiększyć wielkość pomocy ze 100 tys. do 150 tys. zł. Dodatkowo na poziomie krajowym mogą być wprowadzone ograniczenia...

Teraz proponuje się, aby znieść kryterium podlegania ubezpieczeniu społecznemu gospodarzy przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia. Tym samym, pomoc będą mogli otrzymać rolnicy niezależenie od statusu ubezpieczeniowego.

Planuje się ponadto podniesienie górnego limitu wielkości ekonomicznej w roku wyjściowym. Do tej pory maksymalna SO w roku złożenia wniosku wynosiła 10 tys. euro, a po zmianach wzrośnie do 13 tys. euro. Efektem zmian będzie poszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów takich operacji.

Ministerstwo rolnictwa pracuje też nad zmianami w premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W zakończonym niedawno naborze złożonych zostało ponad 2500 wniosków.

Premia wynosiła wynosiła dotychczas 100 tys. zł i była wypłacana w dwóch ratach - 80 proc. na wniosek o płatność oraz 20 proc. po realizacji biznesplanu. Od kolejnego naboru wsparcie ma pójść w górę do 150 tys. zł.

wyrok sądu, Olsztyn, historia, dekret PKWN

Ponad 420 tys. zł odszkodowania za utracone gospodarstwo

Ponad 420 tys. zł od Skarbu Państwa otrzymają spadkobiercy właścicieli gospodarstwa rolnego z powiatu nidzickiego (woj. warmińsko-mazurskie), które zostało odebrane w wyniku decyzji nacjonalizacyjnej z 1950 roku. Taki wyrok wydał w piątek...

Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na utworzenie dodatkowo jednego miejsca pracy, premia wzrośnie do 200 tys. zł, a jeśli będą to dwa miejsca pomoc będzie wynosiła nawet 250 tys. zł.

Według przepisów unijnych maksymalna kwota wsparcia dla tego poddziałania to 70 tys. euro. Państwa członkowskie ustalają kwotę na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej.

Beneficjent powinien zatrudnić pracowników w okresie od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej raty. Natomiast utrzymanie miejsc pracy powinno nastąpić co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty drugiej płatności.

Według ministerstwa, należy przyjąć, że minimalny okres zatrudnienia wynosi około 40 miesięcy. Dodatkowa kwota w wysokości 50 tys. zł pozwoli częściowo sfinansować koszty związane z stworzeniem i utrzymaniem miejsca pracy.

Portal prow2014-2020.pl donosi również, że w przypadku modernizacji gospodarstw rolnych zostanie uruchomiony dodatkowy obszar - inwestycje związane z nawodnieniami. Zmiany pozwolą na rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia dla rolników, którzy działają na terenie szczególnie narażonym na występowanie suszy.

Proponuje się aby pomoc na te operacje wynosiła 100 tys. zł na gospodarstwo. Będzie mógł z niej skorzystać rolnik bez względu na wielkość ekonomiczną. Nie będzie potrzeby, aby udowadniać wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie.
 

źródło: prow2014-2020.pl

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt