Są pieniądze dla gmin na zbieranie deszczówki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2021,8:00 Aktualizacja: 05-03-2021,13:15
A A A

Do końca marca małopolskie gminy mogą składać wnioski na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi. Samorząd województwa przeznaczył na "Małopolską deszczówkę" niemal pół miliona złotych.

Dotowane w wysokości do 85 proc. kosztów w ramach tego projektu mogą być przedsięwzięcia związane m.in. ze:

Opłata od deszczu, ustawa antysuszowa, wody polskie, powierzchnia biologicznie czynna

Nawet 10 razy taniej. Beczki na deszczówkę zniwelują opłaty

Wracamy do projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Warto bowiem poznać korelacje na linii: gromadzenie wody na posesji - wysokość tzw. podatku od deszczu. Projekt ustawy "antysuszowej" jest obecnie w...

  • zbieraniem wody opadowej (deszczowej i roztopowej) z obiektu użyteczności publicznej będącego własnością gminy lub likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia terenu biologicznie czynnego
  • zwiększeniem pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika wodnego pełniącego funkcję odbiornika wody deszczowej i roztopowej z budynku użyteczności publicznej

Zgromadzona woda powinna być wykorzystana w szczególności do:

  • tworzenia tzw. "zielonej infrastruktury" przez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz innych obszarów zielonych
  • tworzenia tzw. "błękitnej infrastruktury" przez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek, rowów przyulicznych
  • mycia ulic
  • podlewania nasadzeń roślin miododajnych - gatunków rodzimych zgodnie z zapisami publikacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Doświadczalny Grodkowice pn.: "Kwiecista Małopolska" lub innych rodzimych, miododajnych gatunków pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR
  • dystrybucji opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby np. mycia podłóg i sanitariatów.

- Postępujące zmiany klimatyczne, a tym samym deficyt najcenniejszego z surowców, czyli wody, to problem, który ma dziś charakter globalny. Polska jest także w grupie państw, którym grozi jej niedobór. W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Realizując program "Małopolska deszczówka", podejmujemy działania mające na celu optymalne wykorzystanie tego surowca. Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu 450 tys. zł - podkreślił Witold Kozłowski, marszałek województwa.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej