Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem. Można składać wnioski

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2019,10:00 Aktualizacja: 10-12-2019,10:06
A A A

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać tylko do 20 grudnia - przypomina ARiMR. 

Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej w gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze. RHD jest więc dobrym sposobem na zwiększenie dochodów.

ARiMR, wnioski na usługi rolnicze, podsumowanie naboru na usługi rolnicze, rozwój usług rolniczych

Nabór wniosków na rozwój usług rolniczych zakończony. ARiMR wstępnie podsumowała

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje związane z rozwojem usług rolniczych. Dotychczas do ARiMR wpłynęło 459 wniosków na łączną kwotę 192 mln zł - poinformowała agencja. Maksymalny limit pomocy może...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc na rozwój takiej działalności na wsi. Realizowana jest z budżetu PROW 2014-2020 w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".  

O pomoc mogą ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.

Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw (np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty), przetwory zbożowe (mąki, kasze, płatki, otręby), oleje, wędliny, produkty mleczne (np. jogurty, sery, śmietana).

Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.   

Phil Hogan, promocja, pieniądze na promocję

Miliony euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych

200,9 mln euro przeznaczy Unia Europejska w 2020 r. na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią. - Wspieramy producentów unijnych, promując ich produkty w UE i poza jej granicami - powiedział unijny komisarz ds....

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej (w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków), zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą trwale związane z nieruchomością, zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Złożonym wnioskom zostaną przyznane punkty. Ocena premiuje m.in. młodych rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt