Rekultywacja z dofinansowaniem. Kilkaset złotych na hektar

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2015,11:05 Aktualizacja: 02-02-2015,10:51
A A A

Właściciele gruntów rolnych z województwa dolnośląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na roboty rekultywacyjne. Wykluczone z tego grona są jedynie jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Asortyment robót, na które można otrzymać dotację i jej wysokość przedstawiają się następująco:

1. Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej (metodą przyorania masy zielonej) - 600 zł/ha.

2. Zagospodarowanie gruntów na trwały użytek zielony techniką podsiewu lub metodą pełnej uprawy wraz z zakupem mieszanek nasion traw - 600 zł/ha.

3. Usuwanie kamieni na gruntach ornych - 40 zł za 1 m³, jednak nie więcej niż 300 zł/ha;

4. Odkrzaczanie gruntów rolnych (z wyłączeniem klasy gruntu S) - 230 zł/ha;

5. Budowa zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni lustra wody:
- do 1 ha - 20 000 zł/obiekt;
- 1,01 ha-5 ha - 20 000 zł/ha;
- powyżej 5 ha - 100 000 zł/obiekt.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu województwa na zadania rekultywacyjne na 2016 rok należy składać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz do geodety województwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement