Nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
23-02-2015,8:05 Aktualizacja: 23-02-2015,8:37
A A A
ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne", które wchodzi w skład PO RYBY 2007-2013.
 
Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów oraz na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. 
 
Do objęcia dofinansowaniem będą brane pod uwagę jedynie te koszty kwalifikowalne, które zostaną poniesione do 31 lipca 2015 r. 
 
Wnioski o przyznanie wsparcie na "Działania wspólne" można składać od 10 marca do 23 marca w oddziałach regionalnych agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o pomoc. 
 
Wsparcie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021