MRiRW: 1 czerwca rusza nabór wniosków na zalesianie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
28-05-2024,9:10 Aktualizacja: 28-05-2024,9:14
A A A

Od 1 czerwca br. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji leśnych lub zadrzewiania - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodało, że program przyczyni się do zwiększeniu lesistości Polski do 33 proc. w roku 2050.

Jak podano w komunikacie, wsparcie będzie przyznawanie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, a także za zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wyjaśniono, że dopłaty są przyznawane do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku, jeżeli grunt stanowi własność rolnika albo jego małżonki, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.

arimr, agencja, materiał siewny, dopłaty

Można już składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Jakie są stawki?

„Od 25 maja do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” - przypomina Agencja...

Zaznaczono, że wniosek o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, do której logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępną z poziomu strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych lub po przekierowaniu beneficjenta ze strony https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system.

Wsparcie inwestycji leśnych jest przyznawane do wysokości limitu środków, określonego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla poszczególnych interwencji. Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca br. - podano.

Prezes ARiMR 1 października 2024 r. poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach poszczególnych interwencji.

Dodano, że obszary zalesione przyczyniają się bezpośrednio do sekwestracji dwutlenku węgla oraz mają korzystny wpływ na gleby i warunki wodne poprzez m.in. zapobieganie erozji i zwiększenie retencji na obszarach wiejskich. Interwencja przyczyni się do realizacji ogólnokrajowego celu ujętego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, polegającego na zwiększeniu lesistości Polski do 33 proc. w roku 2050. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich