Maksymalnie 100.000 zł na gospodarstwo. Rusza pilotażowy program

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2019,13:55 Aktualizacja: 05-07-2019,15:16
A A A

- Maksymalne dofinansowanie budowy małej retencji wyniesie 100 tys. zł na gospodarstwo - zapowiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Pierwszy nabór wniosków ruszy w sierpniu.

Szef resortu zaznaczył, że "w ramach wsparcia budowy systemów nawodnieniowych w gospodarstwach rolnych, proponujemy refundację w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodych rolników 60 proc. tych kosztów".

nawadnianie gospodarstw, niedobór wody, jan krzysztof ardanowski, sejm, mała retencja

Od sierpnia ruszy dofinansowanie inwestycji nawadniania w gospodarstwach

- Od sierpnia uruchamiamy program dofinansowania inwestycji związanych z nawadnianiem w gospodarstwach rolnych - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. - Mam nadzieję, że opóźnienia nie będzie, jeżeli to może bardzo...

Polityk wskazał, że podobne zasady występują w innych programach w ramach PROW. Dodał, że dofinansowanie małej retencji, to program pilotażowy, na który na początek jest ok. 100 mln euro. Dużo większe środki będą w następnej perspektywie finansowej.

Minister poinformował, że według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), susza występuje już w 14 województwach. Biorąc pod uwagę sytuację pogodową, spodziewa się dalszego poszerzenia suszy pod względem obszaru i rodzaju upraw.

Dodał, że resort czeka na raporty o stratach od wojewodów, na których terenie susza występuje. - W zależności od tych raportów będą podejmowane decyzje o wysokości, terminach i formach wsparcia - powiedział.

IUNG we wtorkowym komunikacie poinformował, że utrzymująca się w Polsce susza rolnicza zwiększyła zasięg. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin, w których występuje. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 28,09 proc. gruntów ornych.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, klimatyczny bilans wodny, niedobór wody, IUNG

Rolnicy dostaną pomoc w związku z suszą

- Rolnikom będzie udzielona pomoc w związku z suszą - zapowiedział w czwartek w Sejmie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. - Wojewodowie dostali polecenia, by zacząć w gminach, które są objęte bilansem klimatycznym prowadzonym...

Susza występuje w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubelskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Według IUNG suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw: zboża jare, ozime, krzewy owocowe, truskawki, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, drzewa owocowe, warzywa gruntowe, tytoń, burak cukrowy, ziemniaki i chmiel.

W ocenie Instytutu największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych - odnotowano ją w 1219 gminach Polski, co stanowi 49,21 proc. gmin kraju.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie