Jest ważna informacja o granicznej kwocie podatku. Od niej zależy pozostanie w KRUS

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-05-2024,15:45 Aktualizacja: 08-05-2024,16:28
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podała wysokość rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma ona znaczenie w kwestii pozostania w rolniczym systemie ubezpieczenia społecznego.

KRUS informuje, że zgodnie z obwieszczeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 kwietnia 2024 r. roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł (za rok 2023 było to 4088 zł).

Trzeba tu podkreślić, że rolnik lub jego domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Musi jednak wtedy spełniać określone ustawowo warunki. Pozostanie w rolniczym systemie, jeśli:

krus, kasa, wypadek, zdarzenie

Upadki, uderzenia, przygniecenia - KRUS z blisko 2600 zgłoszeń wypadków w I kwartale br.

W I kwartale 2024 r. zgłoszono do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 2581 zdarzeń wypadkowych, czyli o 258 (9,1 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Jak podaje w swoim cyklicznym zestawieniu KRUS, decyzje odmowne podjęto...

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego albo w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej

krus, kasa, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne

Wakacyjne turnusy dla dzieci rolników. KRUS podaje terminy i warunki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ponownie w okresie wakacji zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Z tej oferty mogą skorzystać pociechy urodzone pomiędzy 2009 i 2017 r. Zasadniczym warunkiem jest...

„Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. Do 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej” – wskazuje Kasa.

Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie /oświadczenie/ w jednostce organizacyjnej Kasy, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeśli udowodni on że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich