Wakacyjne turnusy dla dzieci rolników. KRUS podaje terminy i warunki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-04-2024,13:05 Aktualizacja: 11-04-2024,13:07
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ponownie w okresie wakacji zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Z tej oferty mogą skorzystać pociechy urodzone pomiędzy 2009 i 2017 r.

Zasadniczym warunkiem jest ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. A podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny, do którego obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

- formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka; 

- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych;

- oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny oraz w drodze powrotnej.

Te druki dostępne są w placówkach KRUS oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus.

krus, kasa, choroby rolników, choroby zawodowe

Choroby zawodowe rolników. Na co uskarżają się rolnicy? Ile odszkodowań wypłacono?

Choroby zawodowe rolników to ostatnio przede wszystkim te zakaźne lub pasożytnicze – wynika z zestawienia podsumowującego 2023 rok, opracowanego przez Biuro Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przez cały ubiegły rok do...

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez tę jednostkę” – przekazuje w komunikacie Kasa.

Jak wyjaśnia, skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

Co istotne, centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

W 2024 roku Kasa zorganizuje:

  • turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju - dwa turnusy w terminach: 
-    23.06 - 13.07.2024 r.
-    14.07 - 03.08.2024 r.
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 
-    08.07 - 28.07.2024 r., 
-    29.07 - 18.08.2024 r.

  • turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 
-    02.07 - 22.07.2024 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 
-    10.07 - 30.07.2024 r., 
-    31.07 - 20.08.2024 r., 
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:
-    11.08 - 31.08.2024 r.

Poleć
Udostępnij