300 złotych dla sołtysa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-03-2023,13:00 Aktualizacja: 29-03-2023,13:05
A A A

MRiRW pracuje nad projektem ustawy, który ma wprowadzić świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym.

"Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie. Funkcja nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagrodzony" - napisano.

sołtysi, dane sołtysów, kowr, rafał romanowski

KOWR zbiera takie dane z wiosek? Resort odpowiada

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie podejmował i nie planuje podjęcia działań w celu tworzenia bazy danych kontaktowych sołtysów - zapewnia Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w...

Do najczęstszych obowiązków sołtysa zaliczono organizowanie zebrań wiejskich i wykonywanie ich uchwał, zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym, inkasowanie podatków lokalnych czy dostarczanie nakazów podatkowych. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie zadania wykonuje społecznie, poza aktywnością zawodową.

Projekt ustawy przewiduje możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w wysokości 300 złotych miesięcznie. Za okres ten przyjęto wymóg pełnienia funkcji przez co najmniej dwie kadencje.

Kolejnym kryterium otrzymania świadczenia ma być wiek uprawniający do otrzymania świadczenia. Proponuje się jego przyznanie po osiągnięciu, w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn oraz 65 lat. Świadczenie będzie wypłacane przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie