KOWR zbiera takie dane z wiosek? Resort odpowiada

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-03-2023,12:05 Aktualizacja: 21-03-2023,12:56
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie podejmował i nie planuje podjęcia działań w celu tworzenia bazy danych kontaktowych sołtysów - zapewnia Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

„Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach swoich zadań zajmuje się, a przynajmniej powinien się zajmować między innymi tworzeniem oraz poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych czy też wsparciem działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. Tymczasem, zgodnie z pozyskanymi przeze mnie informacjami, dąży do stworzenia bazy kontaktowej sołtysów, co trudno uznać za wywiązywanie się z zadań określonych przepisami prawa” - podkreślił w interpelacji poseł Michał Jaros (PO).

Zwrócił uwagę, że sołtys jako organ wykonawczy w sołectwie, pełni bardzo ważną funkcję i cieszy się szacunkiem lokalnej społeczności.

program "Sołectwo na plus", UMWŁ, Łodzkie, Grzegorz Schreiber, sołectwa

Sołtysi mogą starać się o finansowe wsparcie

8 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego na inwestycje w ramach programu "Sołectwo na plus". Sołtysi mogą pozyskać środki m.in. na nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposażenie świetlic wiejskich czy...

Nie ma takich planów

„Biorąc pod uwagę specyfikę funkcji sołtysa oraz zakres jego praw i obowiązków, zastanawiam się, dlaczego KOWR dąży do posiadania szczegółowych danych dotyczących tej grupy osób. Należy nadmienić, że najczęściej sołtysi nie dysponują służbowym numerem telefonu czy adresem mailowym, a adres korespondencyjny to prywatna posesja” - dodał Jaros.

Odpowiadając na tę interpelację, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zapewnia, że KOWR nie podejmował i nie planuje podjęcia działań w celu tworzenia bazy danych kontaktowych sołtysów. Natomiast, realizując zadania określone w przepisach prawa, przetwarza dane osobowe poszczególnych sołtysów w zakresie niezbędnym i adekwatnym do realizacji powierzonych mu na podstawie przepisów zadań, w tym m.in. tych wynikających z Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dotyczących ogłaszania informacji zawartych w wykazie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do rozdysponowania.

Ograniczona ochrona

Dzień Sołtysa, sołectwa, sołtysi, Andrzej Duda, społeczność lokalna

Sołtysi mają dziś swoje święto. Są najbliżej ludzkich spraw

Andrzej Duda w życzeniach z okazji Dnia Sołtysa podkreślił, że są najbliżej ludzkich spraw, najlepiej znają potrzeby mieszkańców i w pierwszej kolejności organizują pomoc. "Z okazji Dnia Sołtysa serdecznie pozdrawiam wszystkie Panie i...

„Informacje takie ogłaszane są m.in. w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości znajdującej się w obrębie geodezyjnym, w którym położona jest nieruchomość. Zwykle jest to tablica ogłoszeń znajdująca się w danej miejscowości. Dane sołtysów, w celach związanych z realizacją powierzonych na podstawie przepisów prawa zadań, KOWR pozyskuje z powszechnie dostępnych źródeł (np. strony internetowe gmin i/lub sołectw), za pośrednictwem gmin lub bezpośrednio od sołtysów” - wskazuje Romanowski.

I podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem generalnego inspektora ochrony danych osobowych, dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

„Sołtys bądź urząd gminy winien je zatem udostępnić osobom zainteresowanym, zaś sam sołtys powinien mieć świadomość istnienia obowiązujących przepisów powołanej wyżej Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy, ograniczenie udostępnienia informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa” - podsumowuje wiceszef resortu rolnictwa.

Poleć
Udostępnij