SHiUZ Bydgoszcz. Zmiany w strukturze własnościowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
26-08-2016,15:20 Aktualizacja: 26-08-2016,17:41
A A A

Genes Diffusion Polska sp. z o.o. nabył pakiet udziałów SHiUZ Bydgoszcz od Agrokultura Nowa S.A. Tym samym jedyny nie branżowy i nie związany z hodowlą bydła i trzody chlewnej podmiot nie jest już udziałowcem spółki z Bydgoszczy.

- Zakup udziałów od Agrokultura Nowa S.A., firmy, która nie była inwestorem branżowym i ściśle związanym z hodowlą i inseminacją zwierząt jest naszym wspólnym sukcesem. Hodowcy bydła i trzody, z którymi współpracujemy i którzy są udziałowcami spółki są także zadowoleni z tego faktu - oświadczył Wiesław Drewnowski, prezes zarządu SHiUZ Bydgoszcz.

SHIUZ Bydgoszcz będzie mógł angażować jeszcze większe środki na hodowlę bydła i trzody chlewnej, inwestować w przebudowę budynków inwentarskich, doposażyć laboratoria w najnowocześniejsze technologie do produkcji i oceny nasienia, realizować międzynarodowe programy hodowlane z branżowymi partnerami zagranicznymi.

- Kluczową dla nas inwestycją jest dofinansowanie centrum genetycznego w Sztumie, którym nie długo się pochwalimy, przeznaczonego dla najlepszej młodzieży z najlepszych światowych i polskich zarodków. Cielęta będą oceniane genomowo w naszym laboratorium, a uzyskane od buhajów nasienie będzie do dyspozycji polskich hodowców, a także będzie sprzedawane na całym świecie. Duże środki zostaną też skierowane na trzodę chlewną. Chcemy rozwijać współpracę z firmami belgijskimi w propagowaniu knurów Maximus nie rezygnując z importu innych ras i hybryd - oświadczył Wiesław Drewnowski.

Zarząd spółki z Bydgoszczy nie kryje, że nabycie udziałów od Agrokultura Nowa S.A. daje wreszcie szansę na stworzenie nowoczesnej światowej firmy, która będzie realizowała polski program hodowlany przyjmowany przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Struktura właścicielska SHiUZ Bydgoszcz wygląda następująco: producenci rolni 17,29 proc., inseminatorzy 1,37 proc., pracownicy 33,55 proc., związki producentów rolnych 0,77 proc., skarb państwa 9,87 proc., Genes Diffusion Polska sp. z o.o. 37,14 proc.

W listopadzie 2000 r. przekształcono budżetową SHiUZ Bydgoszcz w spółkę komercyjną. Ten fakt stanowił silny impuls dla modernizacji. Poszukiwano strategicznych, renomowanych partnerów z dużą wiedzą i doświadczeniem w branży. SHiUZ Bydgoszcz nawiązała kontakty z amerykańskim ABS, niemieckim RPN oraz francuskimi stacjami UERCO i Genes Diffusion Optimal.

Po weryfikacji partnerów zarząd zdecydował o wyborze partnera strategicznego, który potencjałem ludzkim, technicznym, osiągnięciami i innowacyjnością wpisywał się w potrzeby polskich hodowców.

Historia współpracy Bydgoskiej Stacji Unasieniania i francuskiej spółdzielni hodowców bydła i producentów mleka Genes Diffusion liczy sobie blisko 20 lat. Składa się na nią zarówno wymiana doświadczeń, technologii i wymiana genetyczna. Znaczący wzrost poziomu hodowli w Polsce w ostatnich latach to także efekt wprowadzania do programu hodowlanego SHiUZ Bydgoszcz francuskich linii męskich i żeńskich.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj