Krzem zwiększa plon

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2018,8:00 Aktualizacja: 20-04-2018,8:15
A A A

Wyniki wielu doświadczeń przeprowadzonych w instytutach naukowych z nawozem Krzemian dowodzą korzystnego wpływu dokarmiania dolistnego tym produktem w uprawie wielu gatunków roślin.

Krzemian zawiera 2,5 proc. kwasu ortokrzemowego (Si(OH)4), 0,3 proc. boru (B), 1 proc. miedzi (Cu), 0,2 proc. molibdenu (Mo) i 0,6 proc. cynku (Zn). Krzem zawarty w nawozie oddziałuje korzystnie na wzrost, rozwój i plonowanie roślin, stymuluje wytwarzanie chlorofilu, intensyfikuje fotosyntezę i transport asymilatów, zmniejsza podatność na porażenia chorobami grzybowymi, bakteryjnymi oraz żerowanie niektórych szkodników.

Krzem łagodzi także skutki suszy, wysokiej temperatury, zalania wodą itp. Natomiast mikroelementy uzupełniają niedobory pokarmowe i wpływają korzystnie na procesy fizjologiczne roślin.

Szkolenie firmy Frank, Grzywna, rolnicy

O krzemie i nie tylko w Grzywnie

Ponad stu rolników wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym 27 lutego przez firmę Frank w Grzywnie koło Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie). Podczas wykładu mogłem omówić zagadnienia związane z dokarmianiem dolistnym roślin...

Zastosowanie nawozu w dawce na 0,8 l/ha w doświadczeniu z ziemniakami przeprowadzonym w IHAR-PIB w Jadwisinie w 2016 r. spowodowało wzrost plonu bulw o 9 proc. w stosunku do kontroli (bez dokarmiania). Użycie nawozu w dawce 0,5 l/ha w badaniach przeprowadzonych w tym samym roku w IOR-PIB w Poznaniu przyczyniło się do wzrostu plonu korzeni buraka cukrowego o 23 proc.

W uprawie kukurydzy na kiszonkę w doświadczeniu wykonanym w IUNG-PIB w Puławach w 2016 r. oprysk nawozem w dawce 0,8 l/ha spowodował wzrost plonu suchej masy o 15 proc. W 2017 r. w badaniach przeprowadzonych w IOR-PIB w Poznaniu zastosowanie nawozu Krzemian w dawce 0,5 l/ha skutkowało wzrostem plonu ziarna pszenicy ozimej o 11 proc. 

Zalecana dawka nawozu w uprawach rolniczych wynosi 0,5-0,8 l/ha. Producent dopuszcza możliwość stosowania produktu z innymi nawozami. Jednak zaleca wcześniej przeprowadzić test sprawdzający możliwość stosowania roztworu wieloskładnikowego.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu