Innochem dofinansuje dwa innowacyjne projekty Anwilu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2018,13:35 Aktualizacja: 04-01-2018,13:54
A A A

Anwil, spółka z Grupy Orlen otrzymała w drugiej edycji programu Innochem ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych.  

Pierwsze przedsięwzięcie włocławskiej firmy, które otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczy opracowania innowacyjnego systemu katalicznego przyspieszającego i pogłębiającego proces reakcji chlorowania etylenu. Jego celem jest zwiększenie wydajności reakcji, tak aby podczas finalnej syntezy chlorku winylu powstawało jak najmniej produktów ubocznych.

orlen południe, orlen, produkcja kwasu mlekowego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet pomoże Orlenowi w innowacyjnym projekcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie uczestniczył w pracach Orlen Południe nad innowacyjnym biotechnologicznym przekształcaniem biorafineryjnych produktów ubocznych i surowców pochodzenia roślinnego w kwas mlekowy m.in. dla...

Drugi z projektów ma zwiększyć efektowność metody bezpośredniej syntezy amoniaku z wodoru i azotu, która jest jednym z podstawowych procesów syntezy wysokociśnieniowej wykorzystywanej masowo w przemyśle - informuje Grupa Orlen.

W przypadku pomyślnie zakończonego etapu prac laboratoryjnych, planowana jest budowa pilotażowej instalacji umożliwiającej wdrożenie i przetestowanie nowego rozwiązania. Dla Anwilu, jako producenta nawozów, których podstawowym surowcem jest amoniak, zakończenie projektu sukcesem, będzie oznaczać zwiększenie efektywności produkcji.

Obecnie firma, we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa i Politechniką Łódzką, prowadzi prace w ramach projektu dofinansowanego w pierwszej edycji programu Innochem. Włocławska spółka otrzymała niemal 825 tys. zł na opracowanie rozwiązania zwiększającego odporność receptury polichlorku winylu na działanie ognia.

Jeśli badania zakończą się powodzeniem, Anwil przystąpi do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PCW. Ich zastosowanie w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na działanie ognia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie