Anwil zasłużył się dla województwa. I dostał medal

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2017,9:40 Aktualizacja: 06-06-2017,9:55
A A A

Podczas XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznano Anwilowi medal za zasługi dla województwa. Zaszczytne wyróżnienie z rąk Ryszarda Bobera, przewodniczącego sejmiku odebrał Jacek Podgórski, prezes zarządu włocławskiej firmy.

"Solidny i odpowiedzialny pracodawca, prowadzący działalność biznesową z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, dobry sąsiad, hojny mecenas kultury i sportu, twórca Fundacji Anwil dla Włocławka, a także popularyzator nauki chemii, zaangażowany na rzecz odbudowy szkolnictwa zawodowego" - takie pochwały dla Anwilu znalazły się w uzasadnieniu do uchwały o przyznaniu medalu.

anwil, włocławek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialna firma, inicjatywy społeczne

Anwil wśród najbardziej odpowiedzialnych firm

Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło 11 inicjatyw, które Anwil zrealizował w 2016 roku na rzecz społeczności lokalnej, ochrony środowiska i budowania dobrych relacji z interesariuszami. FOB przygotował już po raz 15. publikację...

Spółka z Grupy Orlen, choć prowadzi działalność biznesową na arenie międzynarodowej i eksportuje produkty do blisko 40 krajów na świecie, nie zapomina o swoich włocławskich korzeniach.

Samodzielnie lub za pośrednictwem fundacji korporacyjnej Anwil dla Włocławka prowadzi liczne projekty o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, artystycznym oraz popularyzujące aktywny tryb życia.

- Naszym priorytetem jest utrzymywanie równowagi między efektywnością biznesową a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania, jakie nakładamy na siebie wobec otoczenia, szczególnie lokalnego, wykraczają daleko poza generowane wyniki finansowe i tworzenie miejsc pracy. Otrzymany medal jest dla nas dodatkowym impulsem do kontynuowania już prowadzonych, a także podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego i rozwoju gospodarczego regionu - powiedział prezes Podgórski, dziękując radnym za przyznanie wyróżnienia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie