Ziemia dla rolników, a nie księży

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-08-2016,11:40 Aktualizacja: 01-08-2016,11:57
A A A

Pomimo, że rolnicy rozumieją i akceptują przeznaczanie ziemi na cele religijne (budowa kościołów, cmentarzy itp.), bo wieś zawsze była ostoją polskości, wiary i tradycji, sprzeciwiają się przeznaczaniu dużych areałów ziemi rolniczej na cele niezwiązane z celami religijnymi - podkreśla stanowczo Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Samorząd rolniczy zwraca uwagę, że "uprawa ziemi powinna być w rękach rolników i nie powinno się ziemi rolnej dla kościołów i związków wyznaniowych całkowicie wyłączać spod działania ustawy w zakresie obrotu gruntami rolnymi, bez względu na przeznaczenie gruntów".

zbigniew babalski, ministerstwo rolnictwa, krzysztof jurgiel, Ustawa wstrzymująca sprzedaż ziemi

Babalski: ziemię rolną będzie można przekazać Kościołowi

Ziemię rolną będzie można przekazać Kościołowi lub związkowi wyznaniowemu np. za dożywotnią opiekę - mówił w środę w Sejmie Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Polityk odpowiadał na pytania posłów PiS Andrzeja...
Zdaniem KRIR - "przepisy powinny być doprecyzowane o rozważenie możliwości nowelizacji ww. ustawy w zakresie uwzględnienia rodzaju działalności, na jaką przeznaczane są nabywane nieruchomości rolne dla kościoła".

Dlatego centrala rolniczego samorządu wystąpiła o taką nowelizację do ministerstwa rolnictwa. Precyzując, chodzi o zmiany w zakresie wyłączenia spod działania przepisów ustawy: "nabycia nieruchomości rolnej przez osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania".

Resort rolnictwa w odpowiedzi podkreślił, że wprowadzona do porządku prawnego Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma na celu przeciwdziałanie spekulacjom gruntami rolnymi oraz wzmocnienie pozycji gospodarstw rodzinnych.

ustawa, ziemia, Sejm, PiS, ustawa o ziemi

Księża będą mogli handlować ziemią

W środę wieczorem odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Poza tym ministerstwo przypomniało, iż możliwość nabywania gruntów dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, działających zgodnie z obowiązującym prawem a nie tylko kościoła katolickiego.

"Regulacje te mają na celu w szczególności umożliwienie przekazywania nieruchomości rolnych przez wiernych swoim kościołom. Przede wszystkim dotyczy to osób samotnych, nieposiadających rodziny, które w ten sposób będą mogły przekazywać nieruchomości rolne w drodze umowy dożywocia, darowizny, testamentu, np. w zamian za sprawowaną opiekę" - wyjaśnia resort.

I zwraca uwagę na zastosowane zabezpieczenia. Bo "w przypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnej na rzecz kościelnej osoby prawnej albo związku wyznaniowego, Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwało, w przypadku sprzedaży takich nieruchomości, prawo pierwokupu, a w pozostałych przypadkach prawo nabycia nieruchomości".

Ponadto kościół lub związek wyznaniowy, jeżeli nie jest zainteresowany działalnością rolniczą, nabyte nieruchomości rolne będzie mógł zbyć tylko na zasadach określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu